Με τις ψήφους της ΝΔ, νόμος του κράτους το ν/σ για ΟΔΙΠΥ Α.Ε. που θα «αξιολογεί» δημόσια νοσοκομεία προς χάριν των ιδιωτών

Και που, με τις «ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας», θα μετατρέψει τον ασθενή σε πελάτη

Δεκτό έγινε από τη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζει τα νοσοκομεία ως επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα και προβλέπει τη δημιουργία της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.) «για τη διενέργεια αξιολόγησης όλων των παρόχων υπηρεσιών υγείας της χώρας» -δημοσίων και ιδιωτικών- με προσχηματικό στόχο «την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας».

Με το νόμο, πλέον, η κυβέρνηση της ΝΔ επιταχύνει και διευρύνει τις επιπτώσεις των πολιτικών εμπορευματοποίησης της υγείας, που θέλουν να απαλλάξουν το κράτος από το κόστος της λειτουργίας των υγειονομικών μονάδων και να μεταθέσουν το οικονομικό βάρος στα ασφαλιστικά ταμεία και στους ασθενείς. Αρκείται στη δημιουργία της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.) και κινείται στην επικίνδυνη λογική κόστους – οφέλους με άξονα την εξοικονόμηση πόρων: γρήγορα εξιτήρια, φτηνότερα φάρμακα και λιγότερες διαγνωστικές εξετάσεις. Όπως επίσης και μέσω της ΑΕ, στην αξιολόγηση των νοσοκομείων, με τα «κάτω της βάσης» να έχουν να αντιμετωπίσουν το λουκέτο, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους εργαζομένους.

Στο νομοσχέδιο κατατέθηκε τροπολογία με την οποία δίδεται παράταση έως το έως το τέλος του χρόνου των διατάξεων για την κάλυψη των αναγκών εξαιτίας της πανδημίας. Επίσης προβλέπεται ο μη συνυπολογισμός από 1.9.2020 στο μηνιαίο όριο της φαρμακευτικής δαπάνης της δαπάνης των εμβολίων, το ύψος της οποίας καθορίζεται εφεξής με ΚΥΑ, μια σημαντική ρύθμιση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας που κατέθεσε ο Β. Κικίλιας αυξάνεται το ποσό της φαρμακευτικής δαπάνης για τα εμβόλια, εξαιρείται το clawback προκειμένου να ενισχυθούν οι πολιτικές πρόληψης σε μια εποχή «ασύμμετρων» απειλών κι επέκτασης των χρόνιων νοσημάτων, ενισχύεται η διαπραγματευτική ικανότητα για περισσότερα εμβόλια, μεγαλύτερες εκπτώσεις βάσει του όγκου, επέκταση του εμβολιασμού, καθώς το 2019 έγιναν 1 εκατομμύριο περισσότερα εμβόλια σε σχέση με το 2018 και έφτασαν τα 3 εκατομμύρια.

Η τροπολογία προβλέπει μεταξύ άλλων, ότι για την επανάληψη της συνταγογράφησης σε ασθενείς με χρόνια πάθηση και σταθερή φαρμακευτική αγωγή, η φυσική παρουσία του ασθενούς στον ιατρό (ιατρική επίσκεψη), επαφίεται στην κρίση του ιατρού.

Ακόμη, καθιερώνεται η καταβολή ελάχιστης αποζημίωσης ύψους είκοσι (20) ευρώ με δυνατότητα αναπροσαρμογής της για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε υπηκόους κρατών μελών Ε.Ε./ΕΟΧ/ Ελβετίας και υπηκόων τρίτων χωρών, μη μονίμων κατοίκων Eλλάδας, από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και επείγουσας ιατρικής περίθαλψης.

Παράταση των διατάξεων για την κάλυψη των αναγκών εξαιτίας της πανδημίας

Παρατείνεται έως και 31.12.2020, η ισχύς διατάξεων που τέθηκαν σε εφαρμογή με Π.Ν.Π., κατά το χρονικό διάστημα από 25.2.2020 έως και 1.5.2020 και έχουν κυρωθεί με νόμο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες, που έχουν ανακύψει στο υπουργείο Υγείας και στους εποπτευόμενους φορείς του, εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.

Όπως προβλέπεται στην τροπολογία παρατείνονται:

– όλες οι ενεργές συμβάσεις επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού και νοσηλευτικού επικουρικού προσωπικού, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων και τραυματιοφορέων των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

– η δυνατότητα να συνάπτει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) συμβάσεις κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, για την απευθείας ανάθεση σε τρίτους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά εργαστήρια).

η δυνατότητα του Ε.Ο.Δ.Υ. να συνάπτει, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί προσλήψεων και δημοσίων συμβάσεων, συμβάσεις: α) πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση κινητών μονάδων για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορονοϊού COVID-19, β) μίσθωσης οχημάτων για τις μετακινήσεις των κινητών συνεργείων και προμήθειας καυσίμων για τη χρήση των οχημάτων, γ) προμήθειας ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης συμβάντων, δ) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε νεοπροσλαμβανόμενους επαγγελματίες υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, Ε.Κ.Α.Β. και Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, ε) ενίσχυσης του τηλεφωνικού κέντρου του Ε.Ο.Δ.Υ. σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, στ) αγοράς θήκης (KIT) λήψης δειγμάτων κ.λπ.

– η δυνατότητα αποστολής φαρμάκων από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ασφαλισμένους, αυθημερόν, μέσω πιστοποιημένης εταιρείας ταχυμεταφοράς. Προβλέπεται επίσης, μεταξύ άλλων η δυνατότητα χρήσης ή επίταξης ιδιωτικών επιβατικών σκαφών, διάθεσης πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την κάλυψη των αναγκών διακομιδής ή μεταφοράς ασθενών δια θαλάσσης, που πάσχουν από κορονοϊό COVID-19.

– η δυνατότητα να διενεργούνται εργαστηριακές εξετάσεις για τη διάγνωση ασθενών νοσούντων από κορονοϊό COVID-19 από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α),

– η δυνατότητα που παρέχεται στο Ε.ΚΕ.Α. να προσλαμβάνει επικουρικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και λοιπό βοηθητικό προσωπικό.


Διαβάστε αναλυτικότερα για το νομοσχέδιο εδώ: Ν/Σ Υγεία ΑΕ: «Αξιολόγηση» και λουκέτα νοσοκομείων, ασθενής – πελάτης και παροχές μακριά από τις ανάγκες του λαού