ΕΑΣ Καισαριανής: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, μια πονεμένη ιστορία του Δήμου μας

Ο προηγούμενος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Καισαριανής είχε ψηφιστεί το 2003, επί δημαρχίας Θ. Μπαρτσώκα! Το 2011, με την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής από τον Α. Καμπάκα και παρά τη δέσμευση ότι θα άλλαζε άμεσα – τον Απρίλη του 2011 -, αλλά και την υποχρέωση αλλαγής του μέχρι τον Ιούνη του ίδιου χρόνου, λόγω μεταφοράς αρμοδιοτήτων στους Δήμους με τον ν.3852/2010, ο ΟΕΥ δεν άλλαξε καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Το ίδιο έγινε και επί δημαρχίας Σταμέλου, αφού η αλλαγή του έγινε στο τέλος της δημοτικής του θητείας και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 28/2/2019, χωρίς όμως να εφαρμοστεί και να τοποθετηθεί το προσωπικό με βάση τον νέο ΟΕΥ.

Το κύριο χαρακτηριστικό των δημοτικών αρχών Καμπάκα – Σταμέλου ήταν ότι βολεύονταν από την μη ύπαρξη σύγχρονου Οργανισμού με στόχο να υπάρχει η άμεση εργοδοτική παρέμβαση στη λειτουργία των υπηρεσιών. Αλλά και ο ΟΕΥ που ψηφίστηκε, την τελευταία στιγμή επί δημαρχίας Σταμέλου, συντάχθηκε εν κρυπτώ και παραβύστω, σε κομματικά και παραταξιακά γραφεία, παρουσιάστηκε την τελευταία στιγμή, και μάλιστα εν αγνοία και φυσικά χωρίς διάλογο και συμμετοχή των εργαζομένων. Μάλιστα η ενότητα που αφορά στο ποιοι προΐστανται στις διευθύνσεις και τα τμήματα, μοιράστηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου!

Η Δημοτική Αρχή Βοσκόπουλου, κινούμενη και αυτή στα χνάρια των προηγουμένων, δεν εφάρμοσε μέχρι τώρα τον ισχύοντα ΟΕΥ. Ή μάλλον τον εφαρμόζει επιλεκτικά και δεν γίνονται αντικείμενο ανοιχτής συζήτησης με τους εργαζόμενους οι όποιες αλλαγές προτίθεται να κάνει. Σημειώνουμε ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή ελέγχεται για παράβαση καθήκοντος, αφού «η ισχύς του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση…» (ΦΕΚ 676/28.2.2019).

Η ΕΑΣ στο μόνο που συμφωνεί με τον ΟΕΥ είναι η κατάργηση των Νομικών Προσώπων (ΝΠ) και η μεταφορά του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων τους στο Δήμο, κάτι που όμως με τον τρόπο που έγινε, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

Πιο συγκεκριμένα η ΕΑΣ ζητάει:

1. Την υλοποίηση της διάταξης του ΟΕΥ για τη μεταφορά των ΝΠ στο Δήμο. Επειδή όμως η τροποποίηση του Οργανισμού (επί Σταμέλου) έγινε καιροσκοπικά και δεν προβλέφτηκε καμία οργανική θέση, θα έχει ως αποτέλεσμα, αν γίνει η μεταφορά του προσωπικού, να καταλάβουν προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες θα καταργούνται με την, για οποιοδήποτε λόγο, αποχώρηση τους, με αποτέλεσμα να μην αναπληρώνονται με νέες προσλήψεις ή μετατάξεις. Η κατάσταση αυτή θα οδηγήσει σε συρρίκνωση των παιδικών σταθμών και των κοινωνικών υπηρεσιών, προς χάριν της ελαστικής εργασίας και των ιδιωτών.

Γι’ αυτό τον λόγο χρειάζεται, πριν από την μεταφορά του ΝΠ στο Δήμο, η τροποποίηση του ΟΕΥ και η πρόβλεψη των αναγκαίων οργανικών θέσεων για την κατάταξη του υπηρετούντος προσωπικού και για την κάλυψη όλων των αναγκών λειτουργίας και ενίσχυσης αυτών των δομών.

2. Την τροποποίηση του Οργανισμού, όσον αφορά στην κατάληψη των θέσεων ευθύνης (προϊσταμένων) στις διευθύνσεις και τα τμήματα, γιατί ο ισχύων ΟΕΥ διακρίνεται από αυταρχική και ισοπεδωτική λογική. Παντού υπάρχει το προβάδισμα των κατηγοριών και των κλάδων, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ή και να μηδενίζεται η δυνατότητα εξέλιξης του προσωπικού, πέραν της ΠΕ κατηγορίας. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι ο κύριος κλάδος των παιδικών σταθμών, ο ΤΕ βρεφονηπιοκόμων ή των Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι κλάδοι ΤΕ δεν πρόκειται να καταλάβουν καμία θέση ευθύνης!

Προτείνουμε λοιπόν ένα μεικτό σύστημα, που κυρίως θα στηρίζεται στον συνδυασμό τυπικών προσόντων και εμπειρίας και το προβάδισμα να προτάσσεται επιλεκτικά, και μόνο στις εντελώς απαραίτητες υπηρεσίες που εμπλέκονται και επαγγελματικά δικαιώματα (Οικονομικές-Τεχνικές) και πάντα κατόπιν αιτιολόγησης. Επίσης θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα εξέλιξης και σε προσωπικό που οι κλάδοι τους δεν προβλέπονται στον υπάρχοντα ΟΕΥ, για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης, αλλά και αναγνώρισης της προσφοράς, των γνώσεων και της εμπειρίας τους.

3. Την επανασύσταση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, μιας και το αντικείμενό της, αλλά και ο αριθμός των εργαζομένων δικαιολογεί την ύπαρξη ξεχωριστής διεύθυνσης. Εξάλλου είναι αρνητική η εμπειρία με την ύπαρξη ενιαίας διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος κατά την προ του 2003 περίοδο στο Δήμο.

Την κατάργηση του Παιδαγωγικού Τμήματος, της Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, την σύσταση τμήματος του βρεφικού σταθμού, όπου θα συγκεντρωθούν όλα τα βρέφη και την αναβάθμιση των παιδικών σταθμών, από οργανικές μονάδες επιπέδου γραφείου που προβλέπονται με τον Οργανισμό, σε επίπεδο τμήματος, γιατί ο κάθε σταθμός έχει ικανό αριθμό εργαζομένων και παιδιών, αυτοτελή λειτουργία και κυρίως ιδιαίτερα κρίσιμο αντικείμενο για την φύλαξη, την αγωγή και την εκπαίδευση των παιδιών και μάλιστα στην πιο κρίσιμη ηλικία τους.

4. Την άμεση κατάταξη όλου του προσωπικού, με βάση τον ισχύοντα ΟΕΥ, την τοποθέτηση των προϊσταμένων και την αποστολή των φακέλων στο υπηρεσιακό συμβούλιο για την κρίση νέων προϊσταμένων.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Όσο ο Δήμος δεν λειτουργεί με κανόνες, τόσο θα ανοίγει ο δρόμος για αυθαίρετες και επιλεκτικές εργοδοτικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα είναι σε βάρος της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό η πλειοψηφία του σωματείου πρέπει να ξεφύγει από τις ενοχές της, μιας και γεύεται τώρα τα στραβά μάτια και την πλάτη που έκανε στο δήμαρχο Σταμέλο, ασκώντας εργοδοτικό – κομματικό συνδικαλισμό και να προχωρήσει σε Γενική Συνέλευση, στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου, τηρώντας όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, να συζητήσουμε για την κατάσταση που υπάρχει στο δήμο, για τις αυταρχικές συμπεριφορές και της νέας διοίκησης, την μη υλοποίηση του ΟΕΥ και για την προκήρυξη εκλογών του σωματείου, μιας και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 17 Μάη του 2020.


Μάϊος 2020
Από την ΕΑΣ