Μελέτη ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Το ακριβό ευρώ υπέσκαψε την ανταγωνιστικότητα

Στην ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ οφείλεται, σύμφωνα με τα συμπεράσματα επιστημονικής μελέτης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΅ε θέμα «Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και...

Ενδιάμεση Εκθεση Τραπέζης της Ελλάδας

Δημοσιεύτηκε η ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας με σημαντικά στοιχεία για της οικονομική δραστηριότητα και τις προτάσεις της Τράπεζας για την Ελληνική οικονομία....

Ετήσια Έκθεση ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2010 : Η ελληνική οικονομία και η...

Εισαγωγή - Περίληψη Η σημερινή διεθνής οικονομική κρίση και ύφεση ξεκίνησε ως κρίση ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου (χρηματοπιστωτική), μετεξελίχθηκε διεθνώς σε κρίση...

Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2009

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας για έτος 2009, όπως παρουσιάζεται στην έντυπη έκδοσή...

Ετήσια ΈκθεσηΙΝΕ ΓΣΕΕ 2009 : Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

Εισαγωγή - Περίληψη Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση απειλεί σε διεθνές επίπεδο την πραγματική οικονομία (ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, εισόδημα, απασχόληση, κλπ.) και προκλήθηκε από...

Ετήσια Έκθεση ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2009 : Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη...

Εισαγωγή - Περίληψη Η δεύτερη ετήσια έκθεση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ για τις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δημοσιεύεται σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερα...

Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2008

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας για έτος 2008, όπως παρουσιάζεται στην έντυπη έκδοσή του, είναι...

Ετήσια Έκθεση ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2008 : Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη...

Εισαγωγή - Περίληψη Σε μία χρονική συγκυρία που χαρακτηρίζεται από σοβαρές εξελίξεις και αλλαγές στο πεδίο της αγοράς εργασίας με έμφαση στην απασχόληση, στις...

Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2007

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας για έτος 2007, όπως παρουσιάζεται στην έντυπη έκδοσή του, είναι...

Ετήσια Έκθεση ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2007 : Η ελληνική οικονομία και η...

Εισαγωγή/ Περίληψη Κατά την διετία 2005-2006 η ελληνική οικονομία διατηρεί τους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ σε υψηλά επίπεδα, πλην όμως, η συνέχιση της οικονομικής...
Translate »