ΦΕΚ 4977Β/2022: Παρατείνονται τα ισχύοντα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού...

Δ1α/ΓΠ.οικ. 53937/2022 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού...

Ο Ν.4972/2022 (ΦΕΚ 181Α) της ιδιωτικοποίησης των ΔΕΚΟ και της εκτέλεσης...

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4972 Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του...

Υποβολή σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2023 φορέων υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις...

ΥΠΕΣ 61221/ΕΓΚ.542/20-09-22 Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2023 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών | ΑΔΑ: ΨΕΜΑ46ΜΤΛ6-9ΥΑ

ΥΠΕΣ: Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών για ανατροφή τέκνου (σε νεοδιοριζόμενο/η...

ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/215/οικ.14695/20-9-22 Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών | ΑΔΑ: 6Ζ6846ΜΤΛ6-5ΩΩ Σχετ.: H αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/213/οικ.13594/26.08.2022 (ΑΔΑ: 6ΠΡΧ46ΜΤΛ6-43Υ) εγκύκλιος Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας παρέχονται οι...

Α.Π.: Εργατικό ατύχημα και ευθύνη του εργοδότη λόγω πίεσης προς τον...

Εργατικό ατύχημα και ευθύνη του εργοδότη λόγω πίεσης προς τον εργαζόμενο να ολοκληρώσει συγκεκριμένη παραγγελία σε χρονικά ασφυκτική προθεσμία | Η αξίωση για χρηματική ικανοποίηση...

Μοριοδότηση εμπειρίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ

Σύμφωνα με την αριθ. 55472/23-7-2021 (ΦΕΚ Β’3352)  Υπουργική Απόφαση όπως ισχύει, και ειδικότερα στο άρθρο 4, προβλέπεται ότι «η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του...

«Govwatch»: Λογοκρισία και αδιαφάνεια στα ΜΜΕ, υποκλοπές και καταχρηστική βία από...

Το πρώτο παρατηρητήριο του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα, το «Govwatch». μετράει ήδη ένα χρόνο ζωής και περισσότερες από 170 αναφορές! «Δεν νοείται ευνομούμενη κοινωνία όταν...

Προκήρυξη 7Κ/2022 (ΦΕΚ 60/2022 τ. ΑΣΕΠ) | Ηλεκτρονικές αιτήσεις από 22/9...

Από την προσεχή Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 8πμ., η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην προκήρυξη 7Κ/2022  του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 60/31-08-2022/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με...

«Εργάνη»: Από σήμερα οι υπεύθυνες δηλώσεις-ορθές επαναλήψεις για το «Πρώτο Ένσημο»...

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Επειδή έχει παρατηρηθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ότι ένας αριθμός ωφελουμένων που...

Τουρισμός για όλους 2022 | Αποτελέσματα νέας κλήρωσης για τους επιπλέον...

Οι οριστικοί πίνακες για τους νέους δικαιούχους αναρτώνται αμέσως μετά την κλήρωση, και οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν, όπως και στην προηγούμενη κλήρωση, μέσω της...
Translate »