Κατ’ οίκον νοσηλεία και οδοντιατρική φροντίδα σε Μονάδες και Φορείς ΠΦΥ...

Κατ’ οίκον νοσηλεία και οδοντιατρική φροντίδα σε Μονάδες και Φορείς ΠΦΥ από ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ των ΟΤΑ - Ν.4931/2022 (ΦΕΚ 94Α) Δημοσιεύθηκε ο Ν.4931/22 (ΦΕΚ 94Α/13-05-2022):...

Άρειος Πάγος, Β2′ Πολιτικό Τμήμα 224/2021: Διαθεσιμότητα σχολικών φυλάκων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ. Διά του άρθρου 102 παρ.2 Σ, καθιερώνεται η διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ α΄ βαθμού, έναντι της κρατικής διοικήσεως. Αυτή η διοικητική αυτοτέλεια...

ΕΦΚΑ: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης από 01-06-2022

Γενικό Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης από 01-06-2022 | 226245/Σ.68541/17-05-22

ΦΕΚ 2378Β/2022: Απόφαση Δ.Σ. ΔΥΠΑ | Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2263/52/22 Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2022 (ΦΕΚ 2378Β/16-05-22)

ΦΕΚ 2368Β/2022: Τρόπος διεξαγωγής Πανελλαδικών εξετάσεων 2022 | Τα μέτρα κατά...

Φ.251/55062/Α5 Τρόπος διεξαγωγής των γραπτών ή προφορικών Πανελλαδικών εξετάσεων 2022 - Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 (ΦΕΚ 2368Β/13-05-2022). ΟΙ...

ΦΕΚ 2369Β/2022: Τα ισχύοντα μέτρα προστασίας κατά κορονοϊού | Από 16...

Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16...

ΥΠΕΣ: Ερωτηματολόγιο καταγραφής υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού δημόσιων φορέων

Το υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/890/ οικ.7599/12.05.2022 εγκύκλιό του (ΑΔΑ: ΩΖΔ146ΜΤΛ6-ΨΕ9, θέμα: «Συμπλήρωση ερωτηματολογίου καταγραφής υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού φορέων του δημοσίου) για...

Ιδιωτικός τομέας: Διευκρινίσεις για την υποβολή στο «Εργάνη» της υπεύθυνης δήλωσης...

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει ότι «η Υπεύθυνη Δήλωση των επιχειρήσεων για τους εργαζομένους τους που έχουν την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για τον κορονοϊό...

Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και οι Ειδικές ΣΣΕ της ΠΟΕ-ΟΤΑ (ΦΕΚ...

Το ErgasiaNET δημοσιεύει τη ΣΣΕ για τους ΙΔΟΧ και ΙΔΑΧ και ΦΕΚ 2359Β/13-05-2022 με τις: 1 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών...

ΦΕΚ 2342Β/2022: Προσλήψεις ΙΔΟΧ, παρατάσεις υπαρχουσών ή ληγμένων συμβάσεων στις ΚΟΜΥ...

ΓΠ. οικ. 17853/2022 (1) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 3055/13-01-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Σύσταση Κινητών Ομάδων Υγείας...
Translate »