14.2 C
Athens
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, 2023

Ν.5046/2023 (ΦΕΚ 137Α): Συνεχίζεται η λειτουργία Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών των ΟΤΑ χωρίς άδεια πυρασφάλειας!

Πρόσφατα

Δημοσιεύθηκε ο ν.5046/2023 (ΦΕΚ 137Α/29.07.2023) «Κύρωση της από 5.7.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας» (Α’ 132) και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Οι ρυθμίσεις που αφορούν τους ΟΤΑ είναι οι εξής:

Ι. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Α. Προσδιορισμός εκλογικών περιφερειών

Β. Αρμόδιο δικαστήριο για τις εκλογικές διαφορές

Γ. Κατάρτιση συνδυασμών – Υποβολή υποψηφιοτήτων – Ποσόστωση υποψηφίων γυναικών

Δ. Προθεσμία παράδοσης ψηφοδελτίων

Ε. Αποσαφήνιση τρόπου κατανομής των εδρών του δημοτικού συμβουλίου

ΣΤ. Αποσαφήνιση απονομής έδρας σε περίπτωση ίσου αδιάθετου υπολοίπου συνδυασμού σε δύο εκλογικές περιφέρειες

Ζ. Αποσαφήνιση κατανομής εδρών σε περίπτωση ανακήρυξης ενός μόνο συνδυασμού σε δημοτικές κοινότητες έως 2.000 κατοίκους

Η. Αποστολή αποφάσεων επικύρωσης από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Θ. Ορισμός τρόπου εκλογής προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των 2.000 κατοίκων

Ι. Αναγνωρισμένες δημοτικές κοινότητες μετά την ημέρα αναφοράς της απογραφής μόνιμου πληθυσμού έτους 2021

ΙΑ. Αρμοδιότητα Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης επί θεμάτων εκλογικής διαδικασίας

ΙΒ. Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής αιτήματος από τον υποψήφιο δήμαρχο, στην Α.Α.Δ.Ε. για απόδοση Α.Φ.Μ. στον συνδυασμό, μετά από την ανακήρυξη του

ΙΙ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. Εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του ΑΣΕΠ για την κάλυψη δαπανών για τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικό στο δημόσιο

Β. Εξαίρεση προσωπικού ΟΤΑ και επιχειρήσεων από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων

Γ. Ενίσχυση της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του ΕΚΑΒ, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας

ΙΙΙ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α. Παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών- Ορισμός προθεσμίας για την αποστολή στο ΥΠ.ΕΣ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας ή βεβαίωσης έναρξης μελέτης

Άρθρο 37

Παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με το π.δ. 99/2017 – Ορισμός προθεσμίας για την αποστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών πιστοποιητικού πυρασφάλειας ή βεβαίωσης έναρξης μελέτης – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4623/2019 και άρθρου 189 ν. 4972/2022

1. Στις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) η ημερομηνία «31η.7.2023» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η.3.2024» και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13

Παράταση προθεσμιών

1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α’ 141), ως προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περ. α’ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται έως την 31η.3.2024 για τις εξής περιπτώσεις:

α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένης, σύμφωνα με την παρ. 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018,

β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018.

2. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περ. Β’ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της περ. γ’ παρατείνεται έως την 31η.7.2023.

3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου ή της απόφασης παραχώρησης ή παραχωρητηρίου μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των παρ. 1 και 2, η άδεια που εκδόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ανακαλείται.

4. Η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ’ του άρθρου 4 του π.δ. 99/2017, παρατείνεται έως την 31η.3.2024. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των σταθμών στις ως άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, η άδειά τους ανακαλείται.».

2. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 189 του ν. 4972/2022 (Α’ 181) η ημερομηνία «31.7.2023» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.3.2024» και το άρθρο 189 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 189

Παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών προς το π.δ. 99/2017 Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α’ 141) ως προς την πλήρη συμμόρφωση των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών στο περιεχόμενο του π.δ. 99/2017 παρατείνεται έως τις 31.3.2024. Η μη συμμόρφωση των σταθμών με τις διατάξεις αυτού μετά το πέρας της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.».

3. Έως την 1η.9.2023 οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων υποχρεούνται να αποστείλουν στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, είτε το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, εφόσον έχει εκδοθεί, είτε βεβαίωση μηχανικού για την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης της αναγκαίας για την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας μελέτης, για τους λειτουργούντες δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις