Αφίσα – κάλεσμα από την Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Εκπαιδευτικών ΠΕ για την κινητοποίηση στην Α’ Διεύθυνση ΠΕ Αθήνας (5/12, 2μμ.): Να μην ανακληθούν οι διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών του 2020 | Όχι στην ομηρία και στον εκβιασμό των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών – Ακώλυτη μονιμοποίηση μετά τη διετία | Η «αξιολόγηση» δε θα περάσει