ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ. ΑΛΙΜΟΥ | 04-12-2022

Το προεδρείο του Συλλόγου εργαζομένων Δήμου Αλίμου – το οποίο πρόσκειται στην παράταξη της ΣΥΝ.ΑΝ. Δ.Αλίμου -, (και) μετά τις τελευταίες εκλογές απέχει όλο και περισσότερο από τα προβλήματα των εργαζόμενων, αλλά και την καταστατική λειτουργία του Συλλόγου ως συνδικαλιστικό όργανο προάσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων και συμφερόντων.
Κι ενώ εδώ και μήνες, οι συνεχείς προτάσεις μας για σύγκληση του Δ.Σ. μένουν αναπάντητες και τα προβλήματα στους χώρους εργασίας χρονίζουν και συσσωρεύονται, πληροφορηθήκαμε δύο αιτήσεις του προεδρείου του Συλλόγου για οικονομική ενίσχυση από τον Δήμο Αλίμου, από την ανάρτηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο σύστημα διαύγεια. Χωρίς να έχουμε την παραμικρή πληροφόρηση για το θέμα, παρότι η παράταξή μας εκροσωπείται από 2 εκλεγμένα μέλη της στο Δ.Σ. του Συλλόγου.
Οι αιτήσεις αυτές είναι αυφθαίρετες, αφού δεν βασίζονται σε νόμιμη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων. Βάση του καταστατικού, το προεδρείο οφείλει να προσκαλέσει όλα τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρίαση, εμπρόθεσμα και με απόδειξη, προκειμένου να συζητηθούν οι λόγοι της αναγκαιότητας ή μη, για επιχορήγηση του Συλλόγου εργαζομένων και στη συνέχεια να ψηφίσουν τα μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση (ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία) για να είναι έγκυρη. Τίποτα όμως από τα παραπάνω δεν συνέβη.
Η παράταξή μας ήταν και είναι ενάντια στις επιχορηγήσεις των σωματείων από τον εργοδότη, διότι πιστεύουμε ότι αυτού του είδους οι συναλλαγές με την εργοδοσία δημιουργούν «υποχρεώσεις» που υπονομεύουν τις διεκδικήσεις των εργαζόμενων. Πόσο μάλλον όταν δεν γνωρίζουμε τον λόγο που ζητούνται τα χρήματα που θα δαπανηθούν.
Απαιτούμε την άμεση σύγκληση Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι συνάδελφοι και να αποφασίσουν για τα χρήματά τους, αφού μιλάμε για επιχορήγηση ύψους 5.000 ευρώ μέσα σε δύο μήνες (3.000 ευρώ τον Σεπτέμβριο 2022, με την υπ’αρ.174/2022 ΑΔΑ:9ΠΠΤΩΨΒ-ΡΙΣ απόφαση και 2.000 ευρώ τον Νοέμβριο 2022, με την υπ’αρ.219/2022 ΑΔΑ: Ω3ΕΞΩΨΒ-Ζ7Ο απόφαση).
Απαιτούμε έγκαιρη ενημέρωση και διαφάνεια σε όλες τις λειτουργίες του Συλλόγου εργαζομένων!