Γενική Συνέλευση Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής για οργάνωση παρεμβάσεων και δράσεων (3/10)