Υπ. Υγείας: Νομοσχέδιο με παρατάσεις ρυθμίσεων για την πανδημίας και θητείας των ΣΟΧ (καθαριότητα, σίτιση, εστίαση)

Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: “Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΕΤΑΑΕ), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις”.

Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται διάφορες παρατάσεις ρυθμίσεων για την πανδημία  έως το τέλος του έτους και η παράταση θητείας των ΣΟΧ σε καθαριότητα, σίτιση και εστίαση ως 31/12/2022 υπό τον όρο “εκτός αν ολοκληρωθούν νωρίτερα οι διαδικασίες σύναψης σχετικών συμβάσεων, που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφορικά με τις ανάγκες αυτές”.

Το σχέδιο νόμου βρίσκεται υπό συζήτηση στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής και αναμένεται να εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια αυτή την εβδομάδα.

▬ Το σχέδιο νόμου όπως κατατέθηκε μπορείτε να το διαβάσετε εδώ | Την πορεία του στη Βουλή, σε ποια στάδια της διαδικασίας βρίσκεται το νομοσχέδιο, εδώ


Πηγή: Ygeionomikoi.gr

Print Friendly, PDF & Email