Ανακοίνωση ΠΣΕ-ΟΓΑ για την «ενοποίηση» Ομοσπονδιών στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής