ΜΕΤΑ: Να ανακληθεί η εκδικητική απόλυση του γιατρού Νικόλα Σκούφογλου από τον «Ευαγγελισμό»

Το ΜΕΤΑ καταγγέλλει την απόλυση του ορθοπεδικού και συνδικαλιστή, Νικόλα Σκούφογλου, από το νοσοκομείο του «Ευαγγελισμού». Ο συνάδελφος είναι ο μοναδικός γιατρός σε παράταση ειδικότητας στον οποίο αρνήθηκε την ανανέωση της σύμβασης ο Διοικητής του νοσοκομείου. Το γεγονός ότι η εισήγηση του Διευθυντή του τμήματος και του Διευθυντή του χειρουργικού τομέα, που είναι εκ θέσεως αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες στην κλινική, ήταν υπέρ της ανανέωσης, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για προσχήματα σχετικά με τους λόγους της απόλυσης. Ο Διοικητής, σε μια κατάφωρη ενέργεια κατάχρησης εξουσίας και παράβασης καθήκοντος, θεωρεί ότι έχει δικαίωμα στο να κρίνει «ποιος χωράει».

Πρόκειται για εξόφθαλμη περίπτωση διάκρισης στον χώρο εργασίας και εκδικητικής απόλυσης από μέρους της διοίκησης. Σε μια περίοδο όπου δίνονται κίνητρα σε γιατρούς που υπηρετούν σε παράταση ειδικότητας να παραμείνουν στις θέσεις τους, ο Διοικητής του «Ευαγγελισμού» εκδικείται τον συνάδελφο για τις κινητοποιήσεις της περασμένης χρονιάς, ενάντια στην περικοπή μισθού του ίδιου και δεύτερου συναδέλφου, με την προσχηματική επίκληση από το Διοικητή των αδικημάτων της «απρεπούς και επιθετικής συμπεριφοράς» και «απείθειας» προς τον τότε Αναπληρωτή Διοικητή. Η «απείθεια» και η «απρεπής συμπεριφορά» συνίσταντο στο ότι οι δύο γιατροί επεσήμαναν την αυταρχική συμπεριφορά του Αναπληρωτή Διοικητή και τις ελλείψεις του νοσοκομείου κατά την περίοδο της πανδημίας.

Το ΜΕΤΑ απαιτεί, την ανάκληση της απόφασης του διοικητή του «Ευαγγελισμού» και την ανανέωση της σύμβασης του συναδέλφου, καθώς και μαζικές μόνιμες προσλήψεις υγειονομικών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, και δεν διαπραγματεύεται την ελευθερία των εργαζομένων και των συνδικαλιστών να μιλάνε και να διεκδικούν, χωρίς την απειλή της τιμωρίας από οποιαδήποτε εξουσία, δεν διαπραγματεύεται την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και ενημέρωση των εργαζομένων για ζητήματα, που αφορούν στην καταπάτηση και συρρίκνωση των δικαιωμάτων τους, που συγκαλύπτονται από την κυβέρνηση, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Η επίθεση στο Νικόλα Σκούφογλου είναι επίθεση στο υγειονομικό κίνημα και σε ολόκληρο τον κόσμο της δουλειάς. Η απόλυση του δεν θα περάσει. Η επαναπρόσληψή του είναι υπόθεση όλων μας. Η ελεύθερη συνδικαλιστική δράση είναι δικαίωμα όλων μας