Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων: Εισήγηση καταψήφισης απολογισμού ΔΣ ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ 2018-2022