Σωματείο EFOOD Π. Αττικής: Τους αναγκάσαμε στη συρρίκνωση χαρτών, σε περίπτωση κακοκαιρίας

Βασίλης Στύλος, διανομέας EFOOD: Η ζωή μας αξίζει πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε πορτοφόλι

 


Βασίλης Στύλος, διανομέας EFOOD: Η ζωή μας αξίζει πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε πορτοφόλι