Η εκλογική διακήρυξη της ΑΚΕ για τις επικείμενες συνδικαλιστικές εκλογές