Βουλή: Κατατέθηκε ν/σ του υπ. Υγείας για ΕΟΔΥ, παράταση ισχυουσών ρυθμίσεων για πανδημία, πρόγραμμα εμβολιασμού

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19″.

Το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για τον Ε.Ο.Δ.Υ., διατάξεις για την παράταση ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας καθώς και διατάξεις για το πρόγραμμα εμβολιασμού.

 


Πηγή: forin.gr