Συλλογή υπογραφών κατά της απόλυσης του προέδρου του ΣΕΜΛΑ. Να ανακληθεί τώρα!