ΑΣΕΠ: Έγκριση ανακοίνωσης για πρόσληψη εποχικού προσωπικού στην ΑΑΔΕ (ΣΟΧ1/2021)

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 παρ.2 του Ν. 4765/2021, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

ΕΔΩ η Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ).