Σωματεία Εργαζόμενων στον Επισιτισμό και Τουρισμό: Συνεχίζουμε τον αγώνα στις 20 Απριλίου σε όλη τη χώρα!!