Στατιστικά – συνοπτικοί πίνακες για το πλήθος των πλειστηριασμών (από 27-11-11 μέχρι 20-07-20)

Τα διαθέσιμα στοιχεία, από 27 Νοέμβρη 2017 έως την 20η Ιούλη 2020

* Για κάθε ακίνητο ενός οφειλέτη με διακριτό ΚΑΕΚ γίνεται χωριστός πλειστηριασμός.

* Για κάθε ακίνητο ενός οφειλέτη με διακριτό ΚΑΕΚ γίνεται χωριστός πλειστηριασμός.


Σημειώσεις

1. Οι εξαγγελλόμενοι πλειστηριασμοί ανά ακίνητο δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα: https://www.eauction.gr/

2. Οι εξαγγελλόμενοι πλειστηριασμοί ανά οφειλέτη δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα: https://deltio.tnomik.gr

Print Friendly, PDF & Email