Επίδομα 534 ευρώ: Από Δευτέρα 20 Ιούλη, η υποβολή δηλώσεων για τους διατελούντες σε νόμιμη άδεια

Και οι οποίοι εξαιρέθηκαν από τον ειδικό μηχανισμό στήριξης και την αποζημίωση ειδικού σκοπού

Τη δυνατότητα να δηλώσουν τις μεταβολές εργασίας και την αναστολή συμβάσεων από την 1η Μάιου έχουν, από τη Δευτέρα 20 Ιούλη, οι εργοδότες στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», κι έτσι οι εργαζόμενοί τους που είχαν εξαιρεθεί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534 ευρώ, για διάφορους λόγους, π.χ. άδειες, να μπουν στην «περίμετρο» προστασίας.

Ουσιαστικά παρέχεται η δυνατότητα σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που η λειτουργία τους ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής και οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί από τον ειδικό μηχανισμό, ως διατελούντες σε νόμιμη άδεια, όπως άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας ή εξάμηνη ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, να ενταχθούν στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και να τύχουν αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το χρονικό διάστημα, από την 1η Μαΐου 2020 μέχρι την ημέρα λήψης της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης, εφόσον η άδειά τους έληξε κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής.

Για την ένταξη στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων, οι εργοδότες υποχρεούνται να θέσουν τις συμβάσεις των εργαζομένων αυτών σε αναστολή από την επόμενη της λήξης της νόμιμης άδειας και μέχρι την άρση της απαγόρευσης λειτουργίας της επιχείρησης, ωστόσο υπογραμμίζεται ότι δεν μπορούν να δηλωθούν ημερομηνίες προγενέστερες της 1ης/5/2020.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής και των οποίων η αναστολή λειτουργίας συνεχίστηκε με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο ή και τον Ιούνιο που απασχολούν εργαζόμενες και εργαζόμενους υποχρεούνται να υποβάλλουν ξεχωριστά για κάθε μήνα υπεύθυνες δηλώσεις για την ένταξη στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους δικαιούχους εργαζομένους.

Ειδικότερα, για τον μήνα Μάιο, ο εργοδότης υποβάλλει το «Έντυπο δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας», από 20/7/2020 έως και 27/7/2020, το οποίο περιλαμβάνει:

i) τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που εμπίπτουν στη ρύθμιση του άρθρου 34 του ν. 4690/2020, των οποίων τις συμβάσεις θέτει σε αναστολή,

ii) την ημερομηνία διακοπής της νόμιμης άδειας κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, από την επόμενη της οποίας η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή,

iii) το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων.

Το διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας μπορεί να ξεκινά από Μαϊου 2020, ανεξάρτητα από το εάν η νόμιμη άδεια έληξε νωρίτερα και φθάνει μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας άρσης της αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης.

Για τον μήνα Ιούνιο 2020, ακολουθείται η ήδη υφιστάμενη διαδικασία και υποβάλλεται από τον εργοδότη το «Έντυπο δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας», έως και 27/7/2020.