ΕΦΚΑ: Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση εξόδων κηδείας

ΕΦΚΑ 32/17-7-2020

Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση εξόδων κηδείας από τον e-ΕΦΚΑ: