Επικουρικές: Στις 8 Ιούλη, στους λογαριασμούς τα αναδρομικά για 235.233 συνταξιούχους. Πίνακες

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, πιστώνονται σήμερα το βράδυ (8/7) τα ποσά των αναδρομικών των επικουρικών συντάξεων στους λογαριασμούς των 235.233 δικαιούχων με το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό προ φόρων να φτάνει τα 142.773.656,70 ευρώ.

Πίνακας με τα αναδρομικά ποσά των επικουρικών συντάξεων:

Πίνακας με τα στοιχεία των αναδρομικών ποσών (10/2019 – 05/2020) των ενεργών (σύμφωνα με τα αποστελλόμενα από τους φορείς στοιχεία πληρωμής συντάξεων μηνός 07/2020) επικουρικών συντάξεων, ανά φορέα, και οι οποίες και θα πιστωθούν μέσω ΔΙΑΣ από το ΕΣΕΠΣ:

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΠΟΣΟ

ΜΕΣΟ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

ΔΙΑΜΕΣΟΣ

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΥΝΤΠ

3.076

2.501.667,86

813,29

748,52

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΥΕΚ

9.531

7.837.203,13

822,29

831,28

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΟΖΟ

1.693

809.607,98

478,21

503,2

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΟΚΑ

2.832

282.414,08

99,72

71,44

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ

15.506

7.244.741,15

467,22

496,8

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΠΕΡΤ

34

4.868,22

143,18

163,19

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΣ

1.069

642.051,74

600,61

680,96

ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ-Κ.Υ

33.271

2.664.596,21

80,09

60,64

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΙΓΕ

1.049

182.401,47

173,88

168

ΕΤΕΑΕΠ-ΕΛΕΜ

21

374,32

17,82

9,38

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΔ

6.347

5.796.700,13

913,3

1.008,16

ΕΤΕΑΕΠ-ΕΤΕΑΜ

103.438

71.682.291,48

693

772,32

ΕΤΕΑΕΠ-ΚΕΑΝ

20.267

18.784.658,62

926,86

995,36

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΤΤΑΘ

634

193.309,40

304,9

322,56

ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠ ΕΤΒΑ

558

60.071,78

107,66

96,8

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΤΕ

2.180

2.876.133,42

1.319,33

1.146,04

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠ ΔΕΗ

1

49,6

49,6

49,6

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠ ΟΤΕ

4.679

322.610,67

68,95

69,44

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΙΣΥΤ

330

50.383,63

152,68

157,36

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΠΤΠ

1.052

1.698.512,22

1.614,56

1.337,88

ΕΤΕΑ-ΕΤΕΑΜ-ΟΠΣ

26.226

18.352.331,81

699,78

783,2

ΕΤΕΑ-ΤΣΜΕΔΕ(Ε)

205

15.022,02

73,28

73,04

ΕΤΕΑ-ΤΑΥΕΒΖ

697

98.809,95

141,76

156,96

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΥΚ

537

672.845,81

1.252,97

1.236,00

235.233

142.773.656,70


Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το υπουργείο Εργασίας έχει δρομολογήσει μέχρι το τέλος του έτους:

1. Την καταβολή των κύριων συντάξεων αυξημένων με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης όπως αυτά νομοθετήθηκαν με τον ν.4670/2020, που θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020

2. Την επιστροφή των αναδρομικών κύριων συντάξεων, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ από 1.9.2019 μέχρι 1.9.2020, που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2020.