ΦΕΚ 2656Β/2020: Η απόφαση για τον καθορισμό διαδικασίας για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2656Β/2020, στις 30 Ιούνη 2020, η Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226 Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό διαδικασίας για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας α) «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής», β) «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής». Αυτές είναι οι δύο νοσηλευτικές ειδικότητες που θα λειτουργήσουν από φέτος (έναρξη 1/10/2020). Για την επιλογή των ειδικευόμενων νοσηλευτών, η Υπουργική Απόφαση προβλέπει δημόσια κλήρωση.