Δηλώστε τα σωστά τετραγωνικά στους δήμους | Μέχρι 31-03-20

Ευκαιρία για να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων στους Δήμους, δίνεται στους ιδιοκτήτες και τους απαλλάσσει από πρόστιμα, αναδρομικά δημοτικά τέλη και φόρους, όσοι από αυτούς δηλώσουν τα σωστά τετραγωνικά μέτρα μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2020.

Την απαλλαγή από οποιεσδήποτε αναδρομικές χρηματικές αξιώσεις δημοτικών τελών και φόρων για τα χρονικά διαστήματα μέχρι 31-12-2019 προβλέπει ρύθμιση η οποία αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων, με περιπτώσεις αδήλωτων ακινήτων ή αναντιστοιχίας των τετραγωνικών μέτρων που είναι δηλωμένα στο Ε9 με αυτά που έχουν στα αρχεία τους οι δημοτικές αρχές και η ΔΕΗ.

Αυτό προβλέπει διάταξη του υπουργείου Εσωτερικών που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και απαλλάσσει από αναδρομικά πρόστιμα τους ιδιοκτήτες ακινήτων, εξαιτίας μη υποβολής ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων για τα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους στους δήμους.

Οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2020 να προσέλθουν οι ίδιοι στους δήμους και να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις των στοιχείων με τα σωστά μεγέθη των ακινήτων τους. Έτσι ο υπολογισμός των δημοτικών τελών θα γίνει από το νέο έτος με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα και όχι με αυτά που είναι δηλωμένα τώρα στο δήμο τα οποία δεν είναι και τα αντιπροσωπευτικά.

Η ρύθμιση αφορά κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφορές προς τους δήμους της χώρας: τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ΤΑΠ και δημοτικό φόρο, αλλά και κάθε είδους ακίνητα: κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.

Επίσης, η ρύθμιση αυτή επιτρέπει και τη δήλωση των αδήλωτων και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, προκειμένου η απαλλαγή δημοτικών τελών και φόρων να ισχύσει και για επιπλέον τετραγωνικά που θα δηλωθούν. Προϋπόθεση όμως είναι, να μην έχει χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο ακίνητο, να έχει δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο μέχρι τις 31-12-2019, ώστε η απαλλαγή να ισχύσει αναδρομικά μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους και στη συνέχεια και για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 μέχρι την επαναχρησιμοποίηση και ηλεκτροδότησή του.

Αξίζει να αναφερθεί ότι μετά το τέλος της προθεσμίας που δίνεται για τις διορθώσεις των σωστών τετραγωνικών μέτρων θα ακολουθήσουν διασταυρώσεις μεταξύ των τελικών στοιχείων που έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες στο έντυπο Ε9, στους Δήμους και στο Κτηματολόγιο. Εφόσον εξακολουθήσουν να υπάρχουν περιπτώσεις ασυμφωνίας, τότε θα ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.