Κρατήσεις σε εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων ΟΤΑ

Ερώτηση: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε αν η εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Δήμου μας υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις (κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης).

Απάντηση: Σύμφωνα με την Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλλ. Φ10042/οικ.13567/329/08.06.2018, αποζημιώσεις/αμοιβές για την παροχή πρόσθετου έργου/υπηρεσίας ή για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης ή μετάθεσης σε παραμεθόριες ή προβληματικές περιοχές κλπ. οι οποίες δεν καταβάλλονται με πάγιο και συστηματικό τρόπο, ούτως ώστε να προσιδιάζουν στην έννοια των τακτικών αποδοχών δεν υπόκεινται σε εισφορές κλάδου κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης.

Συνεπώς, η εκλογική αποζημίωση δεν υποβάλλεται στις παραπάνω ασφαλιστικές εισφορές, αλλά μόνο σε παρακράτηση φόρου και στις εισφορές του Ν.3986/2010 (ειδική εισφορά αλληλεγγύης – ειδική εισφορά ΤΠΔΥ/ΟΑΕΔ).