Ανυπότακτοι Συνταξιούχοι: Δυναμική, αγωνιστική επανεκκίνηση για να αποτρέψουμε το θάνατο του ΛΕΠΕΤΕ

Πρόταση στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας (ΣΣΕΤΕ).