Άγγιξαν τα 22 δισ. ευρώ οι ασφαλιστικές οφειλές προς το ΚΕΑΟ

Στο ιλιγγιώδες ποσό των 22 δισ. ευρώ εκτινάσσονται οι οφειλές προς το ΚΕΑΟ στην αρχή του 2017, μετά την ένταξη πρόσθετων οφειλών ύψους 4,5 δισ. ευρώ που είχαν 310.000 οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των οποίων οι οφειλές εντάχθηκαν, μαζί με των υπόλοιπων ταμείων, στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Στο τέλος του 2016 το τρέχον υπόλοιπο των οφειλών είχε διαμορφωθεί στα 17.538.829.417 ευρώ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σχέδιο δράσης του 2017, το ΚΕΑΟ θα προχωρήσει στον χαρακτηρισμό οφειλών ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ ως ανεπίδεκτων είσπραξης με εφαρμογή του άρθρου 108 του Ν.4387/2016.

Παράλληλα στον σχεδιασμό για το 2017 περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση μαζικών εντάξεων μη ρυθμισμένων οφειλών από τους τ. ΦΚΑ (ΕΦΚΑ) στο ΚΕΑΟ εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους.

Εντάσσονται 1.190.000 οφειλέτες

Υπενθυμίζεται ότι με υπουργική απόφαση από τη 1/1/2017 διαβιβάζονται στο ΚΕΑΟ αφενός οι μη ρυθμισμένες οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ και αφετέρου οι μη ρυθμισμένες οφειλές άνω των 5.000 ευρώ που δεν πληρούσαν τα παλαιότερα κριτήρια για διαβίβαση των θεωρητικά εισπράξιμων οφειλών.

https://www.oenet.gr/images/pinakas_ofeiles.jpg

Οι οφειλέτες εντάχθηκαν στο ΚΕΑΟ με το σύνολο των οφειλών τους για όλα τα έτη και ανέρχονται συνολικά σε 1.190.000 άτομα ή επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του ΚΕΑΟ για το 2017, εκτιμάται ότι το «στοκ» οφειλετών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που είναι προς ένταξη στο ΚΕΑΟ περιλαμβάνει αναλυτικά περίπου:

– 310.000 οφειλέτες από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εντάχθηκαν στο ΚΕΑΟ στο τέλος Ιανουαρίου 2017 με οφειλές ύψους περίπου 4,5 δισ. ευρώ)

– 420.000 οφειλέτες από τον τ. ΟΑΕΕ

– 380.000 οφειλέτες από τον τ. ΟΓΑ

– 80.000 οφειλέτες από το τ. ΕΤΑΑ

Οι παραπάνω οφειλές θα έρθουν να προστεθούν στις ήδη ενταγμένες οφειλές, οι οποίες στο τέλος του 2016 ήταν στο ύψος των 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για 314.917 οφειλέτες.

Η εικόνα μέχρι το τέλος του 2016

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία του ΚΕΑΟ, η αναλυτική εικόνα των οφειλετών του είναι η ακόλουθη:

– Υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών, με 127.806 οφειλέτες (41% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας.

– Το 65% των οφειλετών (203.504 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας.

– Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά 60.889 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 έως 100.000 ευρώ (περίπου 24% του τρέχοντος υπολοίπου).

– Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά λίγους μεγαλοοφειλέτες με οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ (1.159 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23% του υπόλοιπου οφειλών).

– Από το τέλος του 2015 έως το τέλος του 2016 το τρέχον υπόλοιπο των οφειλών στο ΚΕΑΟ αυξήθηκε κατά 2.185.415.206 ευρώ, που αναλογεί σε 14,23% αύξηση μέσα στο έτος. Από αυτά, το 1.317.298.692 ευρώ είναι αύξηση στις κύριες οφειλές και τα 868.116.514 ευρώ είναι αύξηση στα πρόσθετα τέλη (11,65% και 21,45% αύξηση, αντίστοιχα).

Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης

1. Θα επιδιωχθεί η εντατικοποίηση της διαδικασίας εγγραφής υποθηκών σε περιουσιακά στοιχεία οφειλετών και λοιπών συνυπόχρεων προσώπων για οφειλές άνω των 200.000 ευρώ ακόμα και μετά τη συμμόρφωσή τους σε ρύθμιση.

2. Σχεδιάζεται η αξιοποίηση της δυνατότητας κατάσχεσης κινητών στα χέρια οφειλετών σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, των Κυριακών και των αργιών και έχουν βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω του ποσού των 50.000 ευρώ.

Print Friendly, PDF & Email