20.9 C
Athens
Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2023

Οι διατάξεις του 3ου μνημονίου, με το… τούρμπο πλεόνασμα του 3,5%

Πρόσφατα

Με αφορμή τη συζήτηση για τη θέσπιση σκληρών μέτρων, αλλά και «αντιμέτρων», στα πλαίσια της β’ αξιολόγησης και την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει στα κόμματα του μνημονιακού τόξου, παρεμβαίνοντας με ανακοίνωσή της η ΕΝΥΠΕΚΚ ενημερώνει για τις διατάξεις του 3ου μνημονίου, που προβλέπουν το «τούρμπο» πλεόνασμα του 3,5%, την ώρα που εργαζόμενοι και λαός εμπαίζονται για μια ακόμη φορά, την ώρα που δοκιμάζονται οι αντοχές του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 «Προοπτική και στρατηγική» της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Γ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» του ν. 4336/2015 (σελ. 1014 επ.): «Η Ελλάδα θα θέσει ως στόχο την επίτευξη ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ δημοσιονομικού πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ, μέσω ενός συνδυασμού ΕΜΠΡΟΣΘΟΒΑΡΩΝ παραμετρικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ, υποστηριζόμενου από ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, καθώς και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των ευπαθών ομάδων. (….) Για την επιτυχία ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ».

Και από το αγγλικό κείμενο: «Greece will target a medium-term primary surplus of 3.5% of GDP to be achieved through a combination of upfront parametric fiscal reforms, including to its VAT and pension system, supported by an ambitious programme to strengthen tax compliance and public financial management, and fight tax evasion, while ensuring adequate protection of vulnerable groups. (…) Success will require the sustained implementation of agreed policies over many years».

Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 2.1 «Δημοσιονομική Πολιτική» της ίδιας ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Γ του τρίτου Μνημονίου (ν. 4336/2015, σελ. 1016) αναγράφεται ότι: «Επιπλέον των ανωτέρω μέτρων, οι αρχές δεσμεύονται να θεσπίσουν, τον Οκτώβριο του 2015, αξιόπιστα διαρθρωτικά μέτρα που θα αποφέρουν τουλάχιστον το 3/4% του ΑΕΠ με ισχύ από το 2017 και το 1/4% του ΑΕΠ με ισχύ από το 2018 για να στηρίξουν την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου για πρωτογενές ισοζύγιο ύψους 3,5% του ΑΕΠ.».

Και από το αγγλικό κείμενο: «In addition to the measures above, the authorities commit to legislate in October 2015 credible structural measures yielding at least 3/4% of GDP coming into effect in 2017 and 1/4% of GDP coming into effect in 2018 to support the achievement of the medium term primary balance target of 3.5% of GDP».

Και τέλος, λίγο παρακάτω, στην ίδια σελ. 1016, η κυβέρνηση δεσμεύεται να λάβει και αντίμετρα στο ύψος του 40% του ΥΠΕΡπλεονάσματος: «Οι αρχές προτίθενται να μεταφέρουν τουλάχιστον το 30% του πλεονάσματος που θα επιτευχθεί λόγω επιδόσεων υψηλότερων από τις αναμενόμενες στον χωριστό λογαριασμό που προορίζεται για τη μείωση του χρέους. Επιπλέον, ένα άλλο 30% του εν λόγω πλεονάσματος θα χρησιμοποιηθεί για την εκκαθάριση μη καταβληθεισών κυβερνητικών υποχρεώσεων του παρελθόντος.».

Και αγγλιστί: «The authorities intend to transfer at least 30 percent of any overperformance to the segregated account earmarked for debt reduction.»

Σύμφωνα με την ίδια ρύθμιση, η διανομή του ανέφικτου για τον καθημαγμένο ελληνικό λαό του «τούρμπο» πλεονάσματος (πέραν του 3,5% επί του ΑΕΠ) θα διανέμεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τρίτο Μνημόνιο και με συναίνεση και των πέντε (5) κομμάτων του μνημονιακού τόξου ως εξής: κατά 30% για τη μείωση του χρέους, κατά 30% για τις υποχρεώσεις της κυβέρνησης προς τους ιδιώτες και κατά 40% μόνο του υπερπλεονάσματος θα κατευθύνεται σε κοινωνικούς στόχους, πάντα όμως με τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις