Κατά την παρουσίαση βιβλίου «Europe’s Growth Challenge» στην Ουάσιγκτον, ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ δεν είπε μόνον το γνωστό πλέον «η Ελλάδα θα χρειαστεί 21 χρόνια για να μειώσει τα επίπεδα της ανεργίας σε εκείνα πριν από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης». Είπε και κάτι άλλο που αφορά στην απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων στη χώρα μας.

Βρίσκοντας έναν… εύσχημο τρόπο για να μιλήσει για το θέμα, τόσο ο ίδιος όσο και ο συγγραφέας του παραπάνω βιβλίου Anders Aslund συμφώνησαν με τις διεθνείς στατιστικές που δείχνουν οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από κάθε άλλο Ευρωπαίο. Ωστόσο, τόνισαν πως αυτό γίνεται διότι η νομοθεσία δεν είναι ευέλικτη για τις απολύσεις και έτσι το υφιστάμενο εργατικό προσωπικό πιέζεται να αποδίδει περισσότερο.

Print Friendly, PDF & Email