Καραβάνι Αλληλεγγύης για την Υγεία από τη Γαλλία, 15-22/10

Η συλλογικότητα «Αλληλεγγύη Γαλλία – Ελλάδα για την υγεία» Παρισιού και 25 άλλες συλλογικότητες αλληλεγγύης με τον ελληνικό λαό που εδρεύουν στην Γαλλία αποφάσισαν να οργανώσουν ένα καραβάνι αλληλεγγύης τον Οκτώβριο του 2016. Το καραβάνι θα ξεκινήσει απο τη Lyon στις 15 Οκτωβρίου με κατεύθυνση την Ελλάδα. Ο σκοπός του καραβανιού είναι η μεταφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού απο τη Γαλλία στην Ελλάδα.

Πρόκειται για ένα καραβάνι αλληλεγγύης το οποίο πραγματοποιείται με τη συμμετοχή εθελοντών και μεταφέρει υλικό το οποίο έχει συλλεχθεί από όλες αυτές τις συλλογικότητες και προέρχεται απο γάλλους πολίτες που θέλησαν να συμμετέχουν σε αυτό το αυτοδιαχειριζόμενο δίκτυο κινητοποίησης και να δείξουν την αλληλεγγύη τους έμπρακτα μέσα απο τη συμμετοχή τους.

Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του καραβανιού και στις σχέσεις αλληλεγγύης που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με την συλλογικότητα «Αλληλεγγύη Γαλλία – Ελλάδα για την υγεία», θα οργανώσει εκδήλωση για την υποδοχή του καραβανιού το Σάββατο 22/10 στις 6μμ., στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ελληνικού, δίπλα από το ιατρείο του. Καλεί, δε, όλα τα αυτοοργανωμένα κοινωνικά ιατρεία, άλλες αυτοοργανωμένες συλλογικότητες αλληλέγγυας συνεργασίας καθώς και όποιους πολίτες θέλουν να πάρουν μέρος.

Θα γίνουν χαιρετισμοί και σύντομες αναφορές για την αλληλεγγύη και τις προοπτικές της, από όλους όσοι το επιθυμούν και το δηλώσουν, ενώ τα φάρμακα και το ιατρικό υλικό, που θα προσκομίσει το καραβάνι προορίζονται και θα διατεθούν στα κοινωνικά ιατρεία.