Ελεγκτικό: Αντισυνταγματικές οι περικοπές των συντάξεων καθηγητών ΑΕΙ

elegktiko-agalma

elegktiko-agalmaΗ Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε αντισυνταγματικές τις αναδρομικές περικοπές των συντάξεων των συνταξιούχων καθηγητών των ΑΕΙ, καθώς κρίθηκε πως οι περικοπές παραβιάζουν διατάξεις του Συντάγματος.

Το δικαστήριο ακολουθώντας δικαστικές αποφάσεις που αφορούν και τα άλλα ειδικά μισθολόγια, έκρινε πως οι περικοπές αυτές παραβιάζουν τις διατάξεις του Συντάγματος που κατοχυρώνουν την ισότητα, την αναλογικότητα και την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, αλλά και την υπερνομοθετικής ισχύος ΕΣΔΑ. Οι αναδρομικές περικοπές αφορούσαν συντάξεις από τον Αύγουστο του 2012.

Στην υπ΄ αριθμ. 1506/2016 απόφασή της ολομέλειας αναφέρεται πως οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος «δεν αρκούν για να καταστήσουν συνταγματικά ανεκτές τις συγκεκριμένες περικοπές. Ανεξαρτήτως του ότι το δημόσιο συμφέρον, για την εξυπηρέτηση του οποίου επιβλήθηκαν οι νέες μειώσεις, δεν ήταν τόσο έντονο όσο εκείνο που δικαιολογούσε την υιοθέτηση των αρχικών μέτρων των νόμων 3833/2010 και 3845/2012 που ελήφθησαν, προ του κινδύνου άμεσης χρεωκοπίας και εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη, οι επίμαχες περικοπές συνιστούν μέτρα που λαμβάνονται μεν για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, επιβαρύνουν όμως και πάλι- -κατά παράβαση του άρθρου 25 του Συντάγματος υποχρέωσης όλων των πολιτών για εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης- την ίδια κατηγορία πολιτών».

Παράλληλα, η απόφαση της ολομέλειας αναφέρει ότι ο κοινός νομοθέτης «δύναται να θεσπίζει μέτρα περιστολής των δημοσίων δαπανών που συνεπάγονται σοβαρή οικονομική επιβάρυνση μεγάλων κατηγοριών του πληθυσμού και ιδίως όσων λαμβάνουν μισθό ή σύνταξη από το δημόσιο Ταμείο. Αυτή όμως δεν μπορεί να είναι απεριόριστη αλλά έχει ως όριο τις αρχές της αναλογικότητας, της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι οποίες επιτάσσουν το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής να κατανέμεται μεταξύ όλων των κατηγοριών απασχολουμένων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως και των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα, δεδομένου μάλιστα ότι η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών είναι προς όφελος όλων».

Πηγή: thepressproject.gr