Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Εγκύκλιος για προσλήψεις – μετατάξεις

ipallilos-ginaika-apnet

ipallilos-ginaika-apnetΕγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4250/2014 και του άρθρου 8 του Ν.4275/2014.