Τολμηρά, Μ.Ε. Συνδικαλιστική Αντεπίθεση στη ριζική θεραπεία των προβλημάτων του σ.κ.

Στην αίθουσα Τύπου της ΑΔΕΔΥ, έγινε την Πέμπτη η κλαδική συνέλευση του υπουργείου Εργασίας και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, με πολύ καλή συμμετοχή και συζήτηση, ενόψει της Ιδρυτικής Συνδιάσκεψης του Μ.Ε.Σ.Α., στις 15-16 Μαρτίου, στο Σινέ «Κεραμικός».

Στη συνέλευση, από τον εισηγητή Γιώργο Χαρίση, οργανωτικό γραμματέα της Αυτόνομης Παρέμβασης και εκ των μελών της Πρωτοβουλίας για τη Συνδιάσκεψη του Μ.Ε.Σ.Α., επισημάνθηκε μεταξύ άλλων ότι το σ.κ. χρειάζεται επειγόντως ένα συνεκτικό σχέδιο ανασυγκρότησης, ώστε «να κινήσει το ίδιο την συνδικαλιστική αναζωογόνηση στο εσωτερικό του, να οργανώσει τις δυνάμεις του, να επανεξετάσει την οργανωτική του δομή, να μελετήσει την νέα σύνθεση της μισθωτής εργασίας, να επανεξετάσει την στρατηγική του, να προχωρήσει τολμηρά στη ριζική θεραπεία των προβλημάτων του, να έρθει σε ρήξη με τις συμπεριφορές που θολώνουν την εικόνα του».

Απαιτείται, όπως είπε, «ένα ισχυρό σοκ ανασύνταξης που θα το καθιστούν δυνατό παίχτη στην κοινωνική και πολιτική κατάσταση της χώρας, που καθορίζει τη ζωή και το μέλλον της εργατικής τάξης, όλων των εργαζομένων». Απαιτείται, όπως υπογράμμισε, το Μ.Ε.Σ.Α.

Η προσυνδιάσκεψη της Πρέβεζας

Στις 6/3/2014, έγινε η προσυνδιάσκεψη συνδικαλιστών στην Πρέβεζα για συζήτηση των θέσεων της υπό δημιουργία νέας συνδικαλιστικής παράταξης και της εκλογής αντιπροσώπων που θα εκπροσωπήσουν το νομό στην Ιδρυτική Συνδιάσκεψη του Μ.Ε.Σ.Α., στην Αθήνα, στις 15-16/3/2014. Επίσης, έγινε η εκλογή τριών αντιπροσώπων για τη Συνδιάσκεψη της Αθήνας, καιώς επίσης και η εκλογή προσωρινής συντονιστικής επιτροπής.

Στην προσυνδιάσκεψη της Πρέβεζας, συμμετείχαν συνδικαλιστές, εργαζόμενοι (από τους ΟΤΑ, την εκπαίδευση, την υγεία και την ασφάλιση, καθώς επίσης και τον ιδιωτικό τομέα), άνεργοι και συνταξιούχοι, οι οποίοι έγιναν μέλη της νεοϊδρυόμενης παράταξης.

Οι θέσεις της Νέας Παράταξης παρουσιάστηκαν από το Γιώργο Χαρίση.

Από τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων διαπιστώνεται:

1. Η συμφωνία για την δημιουργία της νέας παράταξης, πλατιάς, ενωτικής, αγωνιστικής, ανατρεπτικής, αλλά και η συμφωνία των συμμετεχόντων σε γενικές γραμμές με τις θέσεις

2. Η έντονη ανησυχία και ο προβληματισμός των συμμετεχόντων για τα προβλήματα του συνδικαλιστικού κινήματος και της μικρής συμμετοχής των εργαζομένων στους αγώνες και τη δράση του συνδικαλιστικού κινήματος

3. Η ανασυγκρότηση και ενίσχυση της παράταξης στην Πρέβεζα με ιδιαίτερο βάρος την εκπροσώπησή στους ιδιωτικούς κλάδους.

Print Friendly, PDF & Email