Έκθεση – καταπέλτης του Συμβουλίου της Ευρώπης: Λιτότητα και δικαιώματα δε συμβαδίζουν

Προλογίζοντας την μελέτη του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο «Διασφαλίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα σε εποχή οικονομικής κρίσης», μια έκθεση-καταπέλτης για την καταστροφική για τα ανθρώπινα δικαιώματα πολιτική λιτότητας στην Ευρώπη, ο ιστοχώρος του Συμβουλίου δημοσίευσε την ακόλουθη εισαγωγή:

«Πολλές κυβερνήσεις στην Ευρώπη, που επιβάλλουν μέτρα λιτότητας, έχουν ξεχάσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των πλέον ευπαθών ομάδων, την αναγκαιότητα να εξασφαλίσουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη και το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης. Ατυχώς, οι διεθνείς δανειστές έχουν επίσης παραμελήσει να ενσωματώσουν προβλέψεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πλήθος από τα προγράμματα βοηθείας», δήλωσε σήμερα (σ.σ.: χθες) ο Nils Muižnieks, Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατά τη διάρκεια δημοσιοποίησης ερευνητικής εργασίας για τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Επίτροπος επισημαίνει ότι τα μέτρα λιτότητας έχουν υπονομεύσει ποικιλοτρόπως τα ανθρώπινα δικαιώματα: «Οι εθνικές αποφάσεις για τα μέτρα λιτότητας και τα διεθνή πακέτα διάσωσης, στερούνται διαφάνειας, συμμετοχής του κοινού και δημοκρατικής λογοδοσίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επαχθείς όροι απέτρεψαν κυβερνήσεις από το να επενδύσουν σε ουσιώδη προγράμματα κοινωνικής προστασίας, υγείας και παιδείας, . Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως πρωταγωνιστής της κρίσης, αποφασίζει για την οικονομική διακυβέρνηση στα κράτη-μέλη και όταν η τρόικα θέτει τους όρους για την παροχή πακέτων διάσωσης και δανειακές συμβάσεις, ο αντίκτυπος στα ανθρώπινα δικαιώματα θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψιν».

«Η οικονομική κρίση είχε ολέθριες συνέπειες για τις ευάλωτες ομάδες, ειδικά για τα παιδιά και τους νέους. Η ανεργία των νέων στην Ευρώπη έχει καταγράψει επίπεδα ρεκόρ, με εκατομμύρια νέους ανθρώπους να είναι άνεργοι, με τραυματισμένο μέλλον. Οι περικοπές στα επιδόματα για τα παιδιά και τις οικογένειες, την υγειονομική περίθαλψη και την παιδεία, έχουν επίσης κλιμακώσει την πίεση σε εκατομμύρια οικογένειες. Ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός παιδιών εγκαταλείπουν το σχολείο προκειμένου να βρουν δουλειά και να στηρίξουν τις οικογένειές τους, διακινδυνεύοντας να εγκλωβιστούν σε μία δια βίου οπισθοδρόμηση ως προς τα εκπαιδευτικά επιτεύγματά τους και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για εργασιακή ανασφάλεια, σε συνδυασμό με την επανεμφάνιση της παιδικής εργασίας και εκμετάλλευσης».

Ο Επίτροπος υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη αναζωογόνησης του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, που να βασίζεται στα θεμέλια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της διαγενεακής αλληλεγγύης και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους. «Οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να εστιάσουν την προσοχή τους στο να ελαττώσουν την νεανική και μακροχρόνια ανεργία, ως προτεραιότητα και στο να διασφαλίσουν τα κατώτατα επίπεδα κοινωνικής προστασίας για το βασικό εισόδημα και την υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους πρέπει να είναι εγγυημένη κατά τη διάρκεια των οικονομικών υφέσεων, με τη διατήρηση του συστήματος δικαστικής και νομικής βοήθειας».

Επιπλέον, οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να διενεργούν, συστηματικά, αξιολογήσεις των επιπτώσεων των κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών και προϋπολογισμών στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα, ειδικά ως προς τις ευπαθείς ομάδες. «Θετικά μέτρα, προς όφελος των μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων με αναπηρία, των Ρομά και των γυναικών, είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των δυσανάλογων και σύνθετων επιπτώσεων της κρίσης και των μέτρων λιτότητας».

Καταλήγοντας, ο Επίτροπος υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν οι διαμεσολαβητές, τα ιδρύματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι φορείς ισότητας, στον προσδιορισμό απαντήσεων συμβατών με τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην κρίση και την προστασία ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια.

Πηγή: «Αυγή»
Μετάφραση: Μαρία Καλυβιώτου