ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Μείον 1 εκατ. θέσεις εργασίας την τελευταία 4ετία – Τουλάχιστον 20 χρόνια για να ανακτηθούν

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, η ανεργία είναι γένους θηλυκού (31,1% γυναίκες), ενώ το επίπεδο της ανεργίας των ανδρών είναι 24,1%. Το 66,8% των ανέργων είναι εκτός εργασίας από 12 μήνες και άνω (μακροχρόνια άνεργοι).

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία Έκθεσης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για την απασχόληση και την ανεργία στην Ελλάδα, που επιμελήθηκε ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου, καθηγητής Σάββας Ρομπόλης και δημοσιεύεται στη μηνιαία έκδοση «Ενημέρωση» (Οκτώβριος 2013, τεύχος 209).

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «την περίοδο 2010-2013 χάθηκαν από την ελληνική οικονομία 1.000.000 περίπου θέσεις εργασίας τις οποίες για να ανακτήσει η ελληνική οικονομία θα χρειασθεί τουλάχιστον 20 χρόνια δεδομένου ότι με ετήσια αύξηση του ΑΕΠ 3,5% δημιουργούνται 50.000 θέσεις εργασίας».

Η πρόβλεψη του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ είναι ότι η ανεργία κατά μέσο όρο το 2013 θα διαμορφωθεί στο επίπεδο του 29% από 24,4% (2012), 17,7% (2011) και 12,5% (2010). Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσιάζονται στην «Ενημέρωση» του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, οι άνεργοι το δεύτερο τρίμηνο 2013 ήταν 1.350.435 άτομα και οι απασχολούμενοι 3.632.200 άτομα.

Από τους απασχολούμενους το 13,6% εργάζεται στον πρωτογενή τομέα, το 15,8% εργάζεται στον δευτερογενή τομέα και το 70% εργάζεται στον τριτογενή τομέα. Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης υπολογίζεται στο 8,2% των απασχολούμενων. Από αυτούς το 65,2% οδηγήθηκε σε αυτήν την επιλογή επειδή δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, μεταξύ άλλων, απαιτείται:

«Αξιολόγηση των αποτελεσμά των των ακολουθούμενων πολικών απασχόλησης (παθητικών και ενεργητικών) από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης και παρακολούθησης των αντίστοιχων πολιτικών.

»Διασύνδεση των πολιτικών απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας με την οικονομική, αναπτυξιακή, επενδυτική και βιομηχανική πολιτική σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

»Ο στρατηγικός προσανατολισμός της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής, καθώς και των πολιτικών απασχόλησης απαιτείται να αναφέρεται όχι μόνο σε πτυχές της προσφοράς (γνώση, ικανότητες, εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού) αλλά και της ζήτησης εργασίας (βιομηχανική – κλαδική πολιτική, επενδύσεις, ολοκληρωμένα συμπλέγματα δραστηριοτήτων, δίκτυα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, νέες θέσεις εργασίας, ποιότητα εργασιακών σχέσεων, χρόνος εργασίας κ.λπ.»

Διαβάστε την «Ενημέρωση» και την Έρευνα για την απασχόληση και την ανεργία στη χώρα μας, ΕΔΩ.