Ειδική Έκθεση Συνήγορου του πολίτη: Καταχρηστική μονομερής επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησης σε εργαζόμενες, μετά από άδεια μητρότητας.

Η Αυτόνομη Παρέμβαση παραθέτει την Ειδική Έκθεση του Συνήγορου του πολίτη σχετικά με την Καταχρηστική μονομερής επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησης σε εργαζόμενες, μετά από άδεια μητρότητας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις υιοθετούν καταχρηστικές πρακτικές που οδηγούν σε στρέβλωση της έννοιας της εκ περιτροπής απασχόλησης.

Η Έκθεση εδώ