17.8 C
Athens
Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

Φτώχυνες αρκετά ή θέλεις κι άλλο Βενιζελο-Σαμαρά

Πρόσφατα

Μέτρα-σοκ, που προβλέπουν μειώσεις αποδοχών 12% κατά μέσο όρο για 250.000 λειτουργούς του Δημοσίου (στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, δικαστικούς, ιατρούς του ΕΣΥ, πανεπιστημιακούς, καθηγητές ΤΕΙ, διπλωματικούς υπαλλήλους και ερευνητές), νέες αυξήσεις φόρων μέσω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών και της κατάργησης μεγάλου αριθμού φοροαπαλλαγών και ειδικών ευνοϊκών φορολογικών καθεστώτων, περικοπές στα εφάπαξ, τις συντάξεις και τα κοινωνικά επιδόματα καθώς και ιδιωτικοποιήσεις σημαντικών ΔΕΚΟ, πρέπει να έχουν ανακοινωθεί και νομοθετηθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο. Το οικονομικό γραφείο του πρωθυπουργού συνέταξε την πλήρη λίστα με τις 77 «δράσεις» που πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου βάσει του Μνημονίου.

 

Το συνολικό ύψος των πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν μέχρι το τέλος του 2014, σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο, ανέρχεται σε 14-15 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά, οι 77 «δράσεις» που πρέπει να έχουν υλοποιηθεί ως το τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο, είναι οι εξής:

Εκτέλεση Προϋπολογισμού:

1) Μείωση 12% κατά μέσο όρο στις αποδοχές των δημοσίων λειτουργών που αμείβονται με τα «ειδικά μισθολόγια», από την 1η-7-2012, με στόχο να εξοικονομηθούν 205 εκατ. ευρώ.

2) Ολοκλήρωση της αναθεώρησης των προγραμμάτων δημόσιας δαπάνης, με σκοπό να προετοιμαστούν τα μέτρα τα οποία θα υιοθετηθούν με τους Προϋπολογισμούς της περιόδου 2013-2014.

3) Περαιτέρω εξορθολογισμός των φαρμακευτικών δαπανών και της λειτουργικής δαπάνης των νοσοκομείων και προσδιορισμός των χρηματικών παροχών προνοίας.

Διαχείριση κεφαλαίων και αποκρατικοποιήσεις:

4) Κατάργηση ή τροποποίηση των υφιστάμενων ειδικών δικαιωμάτων του κράτους στις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας.

5) Υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφοριών για την (οικονομική) κατάσταση των εντός του 2012 υπό αποκρατικοποίηση στοιχείων, καθώς επίσης και για τη διαδικασία αποκρατικοποίησης που θα ακολουθηθεί.

6) Πρώτη φάση δημοσίευσης πλήρους απογραφής των κρατικών περιουσιακών στοιχείων στο δικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών.

7) Επίσπευση της παραχώρησης της κυριότητας των κρατικών εδαφικών και οικοπεδικών εκτάσεων. Για το σκοπό αυτό:

· συντάσσεται πλήρης απογραφή περιουσιακών στοιχείων,

· προετοιμάζεται ειδικός νόμος για την αξιοποίηση της περιοχής του Ελληνικού,

· αποσαφηνίζεται το καθεστώς χρήσεως γης για τα μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία και/ή τα χαρτοφυλάκια περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα εκτιμηθούν και θα επιλεγούν προς εκμετάλλευση εντός του 2012.

Φορολογική πολιτική:

8) Θέσπιση φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία αποσκοπεί στην απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, στην εξάλειψη των απαλλαγών και των προνομιακών καθεστώτων.

9) Αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας, προκειμένου αυτές να ευθυγραμμιστούν με τις τιμές της αγοράς.

Μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση εσόδων:

10) Δημοσίευση στο Διαδίκτυο μηνιαίων στοιχείων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, 20 ημέρες μετά το τέλος εκάστου μήνα.

11) Διενέργεια ελέγχων υπηρεσιακής απόδοσης και αντικατάσταση των διευθυντών που δεν ανταποκρίνονται στους στόχους απόδοσης.

12) Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, αντικατάσταση των πληρωμών που γίνονται στις εφορίες με μετρητά και επιταγές με πληρωμές μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, έτσι ώστε ο χρόνος του προσωπικού να επικεντρωθεί στους ελέγχους, την επιβολή εισπράξεων, την παροχή συμβουλών προς φορολογουμένους κ.ά.

13) Δημοσίευση στο Διαδίκτυο βασικών δεικτών απόδοσης για τις εφορίες.

Νέο σύστημα Πληροφορικής:

14) Σε λειτουργία 20 επιπλέον νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν κυρίως φόρους που παρακρατούνται στην πηγή.

Φορολογική διοίκηση:

15) Αναμόρφωση της μονάδας οικονομικών επιθεωρήσεων, η οποία θα επικεντρωθεί μόνο στον έλεγχο των φοροεισπρακτόρων και σε θέματα διαχείρισης εσόδων.

16) Ενεργοποίηση της διεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων.

17) Κυβερνητική εντολή στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές

Δραστηριότητες και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης να ελέγξει ετησίως τουλάχιστον 200 δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων εφοριακών.

18) Θέσπιση διαδικασιών για την εκ περιτροπής μετακίνηση διευθυντών ΔΟΥ επί περιοδικής βάσεως.

19) Βελτίωση του συστήματος προστασίας πληροφοριοδοτών, οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς.

20) Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αντικατάστασή του από απλούστερη νομοθεσία.

Τομέας οικονομικής διαχείρισης του Δημοσίου:

21) Δημοσίευση σχεδίου για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών από δημόσιους οργανισμούς, ώστε το

σύνολό τους να σημειώνει σταθερή πτώση. Τα δεδομένα επί των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα δημοσιοποιούνται εντός 20 ημερών από το τέλος εκάστου μήνα.

22) Συνέχιση της διαδικασίας δημιουργίας μητρώων δεσμεύσεων, ώστε να καλύψει πλήρως τον προϋπολογισμό επενδύσεων και τουλάχιστον το 70% των φορέων της γενικής κυβέρνησης.

23) Επιβολή της υποχρέωσης στους οικονομικούς επιθεωρητές να αναφέρουν τις δεσμεύσεις, μεταξύ άλλων μέσω θέσπισης κυρώσεων σε φορείς που δεν υποβάλλουν στοιχεία και υποβολή των επιθεωρητών σε

πειθαρχική διαδικασία σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης:

24) Εγκαθίδρυση ηλεκτρονικού αυτοματοποιημένου συστήματος το οποίο συνδέει τη Βάση Δεδομένων Απογραφής με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Δημόσιες προμήθειες:

25) Δημιουργία των πρώτων τομεακών Κεντρικών Αρχών Προμηθειών (ΚΑΠ), σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. Οι πρώτες ΚΑΠ θα συντονίζονται από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

26) Παρουσίαση πιλοτικής έκδοσης του συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών.

27) Ανάληψη δράσης για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων. Η αναθεώρηση θα αρχίσει από την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης.

28) Ανάληψη δράσης για μια διεξοδική αναθεώρηση του συστήματος προσφυγών κατά των διαδικασιών ανάθεσης.

Σύστημα υγείας – διακυβέρνηση:

29) Ο ΕΟΠΥΥ εξορθολογίζει τον αριθμό των συμβάσεων με ιδιώτες ιατρούς, έτσι ώστε να μειωθεί η αναλογία ιατρών-ασθενών κοντά στον, πολύ χαμηλότερο, μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

30) Ολοκλήρωση της συγκέντρωσης όλων των σχετικών με την υγεία διαδικασιών και ευθυνών λήψης αποφάσεων (συμπεριλαμβανόμενων και των δαπανών μισθοδοσίας), υπό το υπουργείο Υγείας.

31) Ολοι οι άλλοι (πλην ΕΟΠΥΥ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων) φορείς πρόνοιας/κοινωνικής αρωγής του υπουργείου Υγείας μετακινούνται στο υπουργείο Εργασίας.

Σύστημα υγείας – συνταγογράφηση:

32) Υπουργείο Υγείας και ΦΚΑ υλοποιούν ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης της συνταγογραφικής δραστηριότητας. Καθιερώνεται μια διαδικασία για την τακτική αξιολόγηση των στοιχείων που λαμβάνονται από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

32) Παροχή μηνιαίας ενημέρωσης και προειδοποιήσεων σε κάθε ιατρό σχετικά με τη συνταγογραφική του δραστηριότητα, όταν παρατηρείται συνταγογράφηση άνω του μέσου όρου των συγκρίσιμων ιατρών, καθώς και όταν παραβιάζονται οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση.

34) Δημοσίευση ετήσιας έκθεσης που καλύπτει: α) τις ποσότητες και τις αξίες των συνταγών του κάθε ιατρού, τόσο σε σύγκριση με τους ομοταγείς του όσο και με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση, β) τη συνταγογράφηση του κάθε ιατρού για γενόσημα φάρμακα, έναντι των πρωτοτύπων και εντός πατέντας φαρμάκων, και γ) τη συνταγογράφηση των αντιβιοτικών.

35) Σε περίπτωση μη επαρκούς μείωσης των φαρμακευτικών δαπανών, άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων που θα προβλέπουν τον προϋπολογισμό συνταγογράφησης για κάθε ιατρό, το στόχο του μέσου κόστους συνταγογράφησης ανά ασθενή και, εάν χρειαστεί, οριζόντιες περαιτέρω περικοπές τιμών και περιθωρίων κέρδους και αυξήσεις των συμμετοχών.

Σύστημα υγείας – χρήση γενοσήμων:

36) Καθίσταται υποχρεωτικό για όλα τα δημόσια νοσοκομεία να προμηθεύονται τα φαρμακευτικά προϊόντα ανά δραστική ουσία, κάνοντας χρήση των κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών που αναπτύσσονται από την ΕΠΥ και υπαγορεύοντας τη συμμόρφωση με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση.

37) Απλοποίηση των διοικητικών και νομικών διαδικασιών για την επιτάχυνση της εισαγωγής στην αγορά φθηνότερων γενόσημων φαρμάκων στη θετική λίστα.

Σύστημα υγείας – μηχανογράφηση:

38) Εισάγονται συστήματα αναλυτικής λογιστικής κόστους και τακτικής ετήσιας δημοσίευσης ισολογισμού από όλα τα νοσοκομεία.

39) Γίνεται άμεση τιμολόγηση των συνολικών εξόδων θεραπείας (το αργότερο εντός 2 μηνών) προς άλλες χώρες της Ε.Ε. και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, για τη θεραπεία αλλοδαπών/κατοίκων εξωτερικού.

40) Υλοποιείται η είσπραξη των συμμετοχών και η εφαρμογή μηχανισμών που καταπολεμούν τη διαφθορά και εξαλείφουν το φαινόμενο των «ανεπίσημων» πληρωμών στα νοσοκομεία.

Χρηματοοικονομικός τομέας – ανακεφαλαιοποίηση και ενέργειες εξυγίανσης:

41) Αποσαφηνίζονται διά νόμου οι υποχρεώσεις όσον αφορά στη διακυβέρνηση, το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Ελληνικού Επικουρικού Κεφαλαίου Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δύναται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων από αυτοκινητικά δυστυχήματα.

Αγορά εργασίας – μη μισθολογικό κόστος, αδήλωτη εργασία και εισφοροδιαφυγή:

42) Διεξάγεται μια ανεξάρτητη αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της δομής και των

δραστηριοτήτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι

διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση της αναποτελεσματικότητας που έχει διαπιστωθεί στην

προαναφερόμενη αξιολόγηση και θα τεθούν ποσοτικοί στόχοι για τον αριθμό των ελέγχων

αδήλωτης εργασίας που πρέπει να εκτελεστούν.

43) Για όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την κάρτα εργασίας, καθίσταται υποχρεωτική η ταυτόχρονη

πληρωμή μισθών, παρακρατηθέντων φόρων επί της μισθοδοσίας και κοινωνικών εισφορών με

ηλεκτρονικά μέσα.

Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα:

44) Αναφορικά με τα επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται επαναφορά περιορισμών σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του δημόσιου συμφέροντος, η κυβέρνηση θα περάσει την απαιτούμενη νομοθεσία, κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ.

45) Υιοθετείται νομοθεσία για την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των επαγγελματικών φορέων, με τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης οικονομικών και άλλων στοιχείων.

46) Κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου και αντικατάσταση της πάγιας αμοιβής ανά τετραγωνικό μέτρο με τη μέγιστη αμοιβή.

47) Η κυβέρνηση παρουσιάζει τα αποτελέσματα ελέγχου των κανονισμών των επαγγελμάτων προκειμένου να αξιολογηθεί η αιτιολόγηση και η αναλογικότητα των απαιτήσεων που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε παρόχους με συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα.

48) Τροποποιούνται οι όροι εισδοχής και επανεισδοχής καθώς και οι προϋποθέσεις άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος. Υιοθετείται νομοθεσία για την τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων σχετικά με την τιμολόγηση, την πρόσβαση και την άσκηση επαγγελματικών ή οικονομικών δραστηριοτήτων που αντίκεινται στο Ν. 3919/2011, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τις αρχές ανταγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα:

· καταργείται η υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφου για

μια σειρά νομικών συναλλαγών,

· καταργούνται τα ελάχιστα ποσά αμοιβών που οφείλονται σε δικηγόρους που αμείβονται αποκλειστικά για υπηρεσίες που παρέχουν με έμμισθη εντολή.

Επιχειρηματικό περιβάλλον:

49) Υιοθέτηση πακέτου μεταρρυθμιστικών μέτρων για:

* να μειωθεί η ελάχιστη απόσταση που προβλέπεται μεταξύ κάθε σταθμού υγρών καυσίμων και χώρων των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνάει τα 50 άτομα,

* να καταργηθεί η απαίτηση κατασκευής ανεξάρτητης κυκλοφοριακής σύνδεσης για πρατήρια καυσίμων εντός έκτασης υπεραγοράς,

* να επιτραπεί σε πολίτες του ΕΟΧ να ανοίξουν πρατήρια υγρών καυσίμων στην Ελλάδα.

* να διατεθούν στον Κρατικό Προϋπολογισμού του 2013:

α) η εισφορά 0,15% επί της αξίας CIF (κόστος, ασφάλιση και ναύλος) των αγαθών που εισάγονται από χώρες εκτός Ε.Ε.,

β) η εισφορά 0,5% επί της αξίας όλων των εισαγόμενων εμπορευμάτων,

γ) το μη ανταποδοτικό τέλος που καταβάλλεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ και

δ) το μη ανταποδοτικό τέλος επί της τιμής των καυσίμων.

50) Εκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τους πιστοποιημένους επιθεωρητές, σε εφαρμογή του νόμου περί απλοποίησης της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων.

51) Εκδοση υπουργικών αποφάσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων:

52) Υιοθέτηση του προσχέδιου νόμου, προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση της αναγνώρισης των επαγγελματικών

τίτλων που προέρχονται από διπλώματα τα οποία απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης. Οι κάτοχοι των διπλωμάτων που απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης, από άλλα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους, όπως και οι κάτοχοι ελληνικών πτυχίων.

Επιχειρηματικό περιβάλλον – κτηματολόγιο:

53) Υιοθέτηση μέτρων για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων.

Eπιβαρύνσεις υπέρ τρίτων:

54) Ο κατάλογος των μη ανταποδοτικών τελών υπέρ τρίτων που παρουσιάστηκε στις υπηρεσίες της Επιτροπής τον Νοέμβριο του 2011 εξειδικεύεται περαιτέρω με α) τον προσδιορισμό των δικαιούχων, β) τον προσδιορισμό της νομικής βάσης κάθε εισφοράς και γ) την ποσοτικοποίηση των εισφορών που καταβάλλουν οι καταναλωτές υπέρ αυτών των δικαιούχων, με σκοπό τον εξορθολογισμό αυτών των εισφορών και/ή τη διοχέτευση αυτών μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Λιμένες:

55) Καθορισμός στρατηγικής για την ένταξη των λιμένων στο γενικό σύστημα εφοδιασμού και μεταφορών.

Αεροπορία:

56) Υποβολή εγγράφου πολιτικής, το οποίο θα προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα συγχωνευθούν σε ομάδες οι περιφερειακοί αερολιμένες, ώστε να καταστούν οικονομικά βιώσιμοι, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

Σιδηρόδρομοι:

57) Η ελληνική ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων θεσπίζει τις διαδικασίες έκδοσης αδειών και αποφάσεων που επηρεάζουν την άνευ διακρίσεων πρόσβαση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων της Ε.Ε. στις ελληνικές σιδηροδρομικές υποδομές και προσδιορίζει τα στοιχεία αναφοράς για την αποτελεσματικότητα κόστους του υπεύθυνου υποδομών. Ολοι οι χειριστές λαμβάνουν άδειες και πιστοποιητικά ασφαλείας.

Ηλεκτρική ενέργεια:

58) Πιστοποίηση του διαχωρισμένου Διαχειριστή Συστήματος Διανομής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

59) Εναρξη εφαρμογής των μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.

Ενέργεια-νόμιμα τιμολόγια:

60) Υιοθετούνται περαιτέρω μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ενεργειακή συνιστώσα των επίσημων τιμολογίων για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις αντανακλούν το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2013 τις τιμές χονδρικής αγοράς, με εξαίρεση τους ευπαθείς καταναλωτές.

Ενέργεια – ανανεώσιμες πηγές:

61) Εναρξη της υλοποίησης του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας «Ηλιος», μέσω διευκόλυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης και ανάπτυξης συνεργασίας με άλλες χώρες της Ε.Ε. για την εξαγωγή ηλιακής ενέργειας.

Ενέργεια-ηλεκτρονικές επικοινωνίες:

62) Ψηφιακό μέρισμα: Επίλυση ζητημάτων διασυνοριακού συντονισμού με γειτονικές χώρες και έναρξη διαβούλευσης για την τροποποίηση των σχεδίων συχνοτήτων και αναμετάδοσης.

Διαρθρωτικά Ταμεία και ταμείο συνοχής:

63) Δέσμευση κονδυλίων για:

· την ολοκλήρωση ημιτελών έργων που περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος 2000-2006 (περίπου 260 εκατ. ευρώ),

· την ολοκλήρωση της εφαρμογής και του κλεισίματος των έργων του ταμείου συνοχής 2000-2006,

· την κάλυψη της απαιτούμενης εθνικής συνεισφοράς, συμπεριλαμβανομένων και των μη επιλέξιμων δαπανών (π.χ. των εξαγορών γης), στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013.

64) Λήψη μέτρων για την επιτάχυνση της απορρόφησης και την απλούστευση της υλοποίησης των έργων με α) χαρτογράφηση των ευθυνών και κατάργηση των περιττών σταδίων και β) ενοποίηση των διαχειριστικών ικανοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου.

Εκπαιδευτικό σύστημα:

65) Υλοποίηση του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος.

Δικαστικό σύστημα:

66) Παρουσίαση ποιοτικής μελέτης σχετικά με τα ποσοστά ανάκτησης στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, με αξιολόγηση των ποσοστών επιτυχίας και της αποτελεσματικότητας των διαφόρων τρόπων εκτέλεσης.

67) Η ομάδα εργασίας που έχει λάβει εντολή αναθεώρησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, θα προετοιμάσει ένα συνοπτικό έγγραφο προβληματισμού, το οποίο θα προσδιορίζει τα βασικά θέματα και τα σημεία συμφόρησης κατά το προδικαστικό, το δικαστικό και το εκτελεστικό, στάδια των αστικών υποθέσεων και θα παραθέτει προτεινόμενες λύσεις.

68) Προώθηση Προεδρικού Διατάγματος για τον εξορθολογισμό και την αναδιοργάνωση των Ειρηνοδικείων.

69) Εκπόνηση στρατηγικής για την ενεργό προώθηση της προδικαστικής συνδιαλλαγής, της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας.

70) Ενημέρωση και περαιτέρω βελτίωση το σχεδίου εργασίας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice) του Δεκεμβρίου 2011.

71) Παρουσίαση μελέτης των εκκρεμών μη φορολογικών υποθέσεων των δικαστηρίων, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί από κοινού με ένα εξωτερικό φορέα εμπειρογνωμόνων.

72) Μείωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κατά τουλάχιστον 50%.

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση:

73) Εισαγωγή μεταρρυθμίσεων για να εξαλειφθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα ελλείμματα στα Ταμεία

Εφάπαξ.

Καθιέρωση επιτελικών μονάδων κλειδί:

74) Διπλασιασμός της παραγωγικής ικανότητας ελέγχου της μονάδας μεγάλων φορολογουμένων.

Δημοσιονομική αναφορά:

75) Επέκταση των δυνατοτήτων λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής για τη συλλογή με περισσότερες λεπτομέρειες δεδομένων εσόδων και δαπανών από τις οντότητες του γενικού κράτους (το νέο σύστημα θα καλύψει άνω του 90% των δαπανών έως το τέλος Ιουνίου 2012).

Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων:

76) Προετοιμασία τροποποιήσεων του νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και εκείνων σε κίνδυνο να μετατραπούν, με τη συνδρομή διεθνών εμπειρογνωμόνων και της ΕΕ/ΕΚΤ/ ΔΝΤ.

Προσφορά περιουσιακών στοιχείων για πώληση:

77) Πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων-ορόσημων, όπως η ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ, τα ΕΛΠΕ, ο ΟΠΑΠ, η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ και η IBC.

Πηγή: ygeionomikoi.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις