Έκθεση Σ.ΕΠ.Ε. κατά το Ά Εξάμηνο του 2011: Η εξέλιξη των συμβάσεων εργασίας και τα στατιστικά στοιχεία δράσης

Η Αυτόνομη Παρέμβαση, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, παραθέτει την έκθεση του Σ.ΕΠ.Ε. Το κείμενο παρουσιάζει την κατάσταση στην αγορά εργασίας, τις εξελίξεις στις συμβάσεις και τα στατιστικά στοιχεία δράσης, κατά το Ά εξάμηνο του 2011.


Η έκθεση εδώ