Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας για την διαδοχική ασφάλιση σύμφωνα με το ν. 3863/10

Εκδόθηκε η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με τις ρυθμίσεις του Νόμου 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» για την διαδοχική ασφάλιση.

Η εγκύκλιος εκδόθηκε στις 20-9-2010

 

Δείτε ολόκλητη την εγκύκλιο εδώ

ΠΗΓΗ: ΚΕΠΕΑ