ΥΠΕΣ: Συνολική εγκύκλιος για το Ν.4604/2019 (ισότητα φύλων, έμφυλη βία, αυτοδιοικητικές...

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4604/2019 (Α΄50) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή...

Η ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ψηφίστηκε

Μετά τη δημοσίευση του κειμένου του νομοσχεδίου «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις...

Υπ. Παιδείας: Οι εγκύκλιοι για τη λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών για...

Τις εγκυκλίους σχετικά με τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών για το σχολικό έτος 2019-2020 εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας. Eιδικότερα, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων...

Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ και ΙΔΑΧ κατά τη λήψη αναρρωτικών αδειών

Ερώτηση: Τι ισχύει με τις παροχές ασθενείας σε χρήμα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ; Είναι υποχρέωση του Δήμου ή του ασφαλιστικού οργανισμού (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) να χορηγήσει αποδοχές...

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων συνταξιούχων και μητέρων με «μπλοκάκι»

Απαντώντας στο αριθ. ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/159/265804/1-3-2019 έγγραφο του ΕΦΚΑ, σχετικά με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 39...

Με εργόσημο, οι περιστασιακά απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και...

Σύμφωνα με τη βουλευτική τροπολογία 2184/191 η οποία ψηφίστηκε με το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις, υπάγονται στην ασφάλιση με εργόσημο και οι περιστασιακά...

Περιορισμοί – Απαγορεύσεις κατά την προεκλογική περίοδο

I. Απαγόρευση λήψης αποφάσεων - δημόσιες συμβάσεις. II. Προσλήψεις προσωπικού - υπηρεσιακές μεταβολές. III. Κανονικές άδειες υπαλλήλων κατά την προεκλογική περίοδο. IV. Κατάρτιση νέων...

Η ρύθμιση των 120 δόσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση, όπως ψηφίστηκε

Μετά τη δημοσίευση του κειμένου του νομοσχεδίου «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις...

ΓΛΚ: Εγκύκλιος για τις «Εκθέσεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων»

Με την εγκύκλιο, παρέχονται οδηγίες και υποδείγματα σχετικά με τη σύνταξη και υποβολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) των εκθέσεων που προβλέπονται στην...

Υπ. Εργασίας: Ειδική άδεια για τις εκλογές και σε ιδιωτικούς υπαλλήλους

Τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις προσεχείς περιφερειακές και δημοτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές της...
Translate »