18.7 C
Athens
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

ΥΠΕΣ | Μετατάξεις προσωπικού ΙΔΑΧ σε ΟΤΑ α΄ βαθμού

Πρόσφατα

Από τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ, σε έγγραφο δήμου, έδωσε την παρακάτω απάντηση (Αριθμ. Πρωτ.: 37976/25-04-2024):

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας και του συνημμένου σε αυτού εγγράφου του Δήμου ΧΧΧ, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με το νέο «Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο» (π.δ.85/2022 όπως ισχύει) επήλθαν σημαντικές μεταβολές ως προς τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού και επομένως και μετατάξεων προσωπικού, οι οποίες, ως γνωστόν, συνιστούν «οιονεί» διορισμό κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ. Ωστόσο, ειδικότερες διατάξεις περί μετατάξεων που δεν έχουν καταργηθεί ρητώς με το άρθρο 16 του π.δ.85/2022 διατηρούνται σε ισχύ.

Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 217 του ν. 3584/2007 και του π.δ.410/1988, για τις οποίες γίνεται λόγος στα ως άνω σχετικά έγγραφα, δεν εφαρμόζονται για τη μετάταξη προσωπικού ΙΔΑΧ ΟΤΑ α΄ βαθμού, καθώς το μεν άρθρο 217 αφορά μόνιμο προσωπικό πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, το δε π.δ. 410/1988 δεν εφαρμόζεται στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ μετά την έναρξη ισχύος του ν.3584/2007.

Αναφορικά με τις μετατάξεις με εμπειρία προσωπικού ιδαχ στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, αυτές διενεργούνται δυνάμει του άρθρου 10 της ΣΣΕ της ΠΟΕ- ΟΤΑ έτους 2022, για το προσωπικό που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, με δεδομένο ότι οι κανονιστικοί όροι της συλλογικής σύμβασης εργασίας έχουν κατά την κείμενη νομοθεσία άμεση και αναγκαστική ισχύ και συνεπώς ως προς το κανονιστικό τους μέρος έχουν ισχύ ουσιαστικού νόμου και τελούν σε ισχύ και μετά την εφαρμογή του π.δ. 85/2022.

Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος του Δήμου ΧΧΧ, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011, όπως ισχύει, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ α` βαθμού, από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα (πλέον κλαδοειδικότητα) της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας (πλέον κατηγορίας), εφόσον κατέχουν τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα (αποδεκτός τίτλος σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος κ.ο.κ.), τα οποία προφανώς είναι αυτά που προβλέπονται στο νέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο (π.δ. 85/2022).

Πηγή: metaota.blogspot.com

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις