test
24.8 C
Athens
Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024

Ανακοίνωση Επιτροπής Εργαζομένων για την Υγεία και Ασφάλεια

Πρόσφατα

Η συλλογικότητα εργαζομένων στο υπουργείο Εργασίας και στην Επιθεώρηση Εργασίας, ο ΑντιΛογος, δημοσίευσε «την αναλυτική 1η Ανακοίνωση της νεοσύστατης Επιτροπής Εργαζομένων για την Υγεία και Ασφάλεια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης». Ο λόγος της δημοσίευσης, όπως επισημαίνει, «είναι… ιστορικός (δηλαδή να υπάρχει κάπου καταγεγραμμένη καθώς πρόκειται όντως για μια εξαιρετικά χρήσιμη διαδικασία), αλλά και προκειμένου να πληροφορηθούν οι συνάδελφοι-ισσες από τις άλλες δομές (ΥΚΟΙΣΟ, Επιθεώρηση Εργασίας) και να πράξουν τα δέοντα».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σταδίου 29, 
Τ.Κ. 10559 Αθήνα,
eyae@ypakp.gr 

Συναδέλφισσες / Συνάδελφοι,

 Έπειτα από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Μαρτίου 2024, για πρώτη φορά και με μεγάλη συμμετοχή, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΕΥΑΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινή βούληση όλων μας είναι η ενεργός συμμετοχή και των αναπληρωματικών μελών της ΕΥΑΕ, η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των συναδέλφων από την Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας, η διερεύνηση όλων των κτιρίων του Υπουργείου, καθώς και η συχνότερη επικοινωνία με τους συναδέλφους για την καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων που υπάρχουν σε κάθε χώρο. Αυτούς τους δύο περίπου μήνες λειτουργίας της Επιτροπής, έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις συνεδριάσεις της, δυο συναντήσεις με τον Τεχνικό Ασφαλείας των κτιρίων του Υπουργείου, έχουν γίνει παρεμβάσεις σε υπηρεσιακούς παράγοντες και συνεχίζουμε τη δραστηριότητά μας με καθημερινή παρουσία μας στους χώρους του Υπουργείου. 

Συγκεκριμένα: 

▌Ενημερώσαμε για τη συγκρότηση και τον ρόλο της ΕΥΑΕ την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου (που έχει τον θεσμικό ρόλο του εκπροσώπου του εργοδότη) και σε μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας επισημάναμε την ανάγκη ενημέρωσης όλων των εργαζομένων για το πρόγραμμα του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας. Ως προς αυτό υπήρξε σύμφωνη γνώμη εκ μέρους της Υπηρεσιακής Γραμματέα για την ανάρτηση των προγραμμάτων επισκέψεων, η οποία εκκρεμεί. Επίσης, με επιστολή μας προς την Υπηρεσιακή Γραμματέα ζητήσαμε και περιμένουμε ενημέρωση αναφορικά με τις ενέργειες που όφειλε να κάνει ο e-ΕΦΚΑ για την απογραφή των κτιρίων μας στο πλαίσιο της διενέργειας πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου. Προετοιμαζόμαστε για την προσεχή επίσημη τριμηνιαία συνάντηση της ΕΥΑΕ με τους εκπρόσωπους του Υπουργείου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. 

▌Για την καλύτερη εκτίμηση των κινδύνων και μέτρων που μπορούν να ληφθούν, πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με τον Τεχνικό Ασφαλείας, στην πρώτη συμμετείχαν και εκπρόσωποι του Συλλόγου Εργαζομένων του Υπουργείου Εργασίας. Ο Τεχνικός Ασφαλείας ενημερώθηκε από την ΕΥΑΕ ως προς την έναρξη των εργασιών, ζήτησε άμεσα να λάβει το Σχέδιο/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ/ΦΑΥ) του έργου ώστε να το εξετάσει, ενώ στη δεύτερη συνάντηση ανέφερε μέσα/προτάσεις για την προστασία των εργαζομένων, και μας ενημέρωσε ότι θα πραγματοποιούσε και συστάσεις προς τον ΕΦΚΑ (ιδιοκτήτη του κτιρίου) αναφορικά με τα μέτρα που οφείλει να πάρει το συνεργείο. Επίσης, ενημερωθήκαμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και 2 συζητήθηκαν θέματα όπως η επικινδυνότητα του προαυλίου με τα υαλότουβλα, η άμεση ανάγκη για επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αλλά και η έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Να σημειωθεί ότι ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει καταγράψει προβλήματα και έχει προχωρήσει σε σειρά συστάσεων για τα κτίρια αρμοδιότητάς του (Σταδίου 29, Σταδίου 24, Σοφοκλέους 4, Δραγατσανίου 8), για τα οποία θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους, εφόσον μας κοινοποιηθούν τα φύλλα ελέγχου όπως έχουμε ζητήσει. 

▌Για τη λήψη μέτρων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων λόγω των εργασιών που πραγματοποιούνται, πραγματοποιήσαμε δύο παρεμβάσεις στην προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ζητήσαμε και περιμένουμε να μας δοθούν αντίγραφα των παρατηρήσεων στα ειδικά βιβλία υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας, ενώ για το θέμα των εργασιών μας ενημέρωσε πως είναι σύμφωνη να παρασχεθεί τηλεργασία στους υπαλλήλους των ορόφων που πραγματοποιούνται εργασίες. 

▌Για την τεχνική πληροφόρηση μας αναφορικά με τις εργασίες που πραγματοποιούνται, αποστείλαμε επιστολή και προς την αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ. Στην απάντηση τους, μας πληροφορούν ότι το αρμόδιο τμήμα κατασκευών του e-ΕΦΚΑ είναι υποστελεχωμένο, δεν γνωρίζουν αν στο κτίριο υπάρχουν επικίνδυνα δομικά υλικά (όπως αμίαντος) και δεν προβλέπεται σχετική δαπάνη για να πραγματοποιήσουν μετρήσεις, δεν διαθέτουν ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια και σχέδια των υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, μας προέτρεψαν να μην κάνουμε ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη διακοπή του έργου, ενώ παράλληλα επεσήμαναν ότι «παντού στον πολιτισμένο κόσμο, όπου πραγματοποιούνται έργα υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, ηχητικές και άλλες βραχείας διάρκειας οχλήσεις είναι ανεκτές». Όσον αφορά το ζήτημα των επικίνδυνων υλικών και ειδικά του αμιάντου, βάσει οπτικής εξέτασης που έγινε από συναδέλφους με τεχνική γνώση όπως και από τον τεχνικό ασφαλείας και το συνεργείο που πραγματοποιεί τις εργασίες, η εκτίμηση είναι πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη για ύπαρξη αμιάντου. Θεωρούμε όμως ότι θα έπρεπε να γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος από επίσημο φορέα πριν από την έναρξη των εργασιών. Επίσης, σε προφορική επικοινωνία, μας πληροφόρησαν ότι έχουν δεχθεί δεκάδες αιτήματα από το τμήμα Διοικητικής Μέριμνας του Υπουργείου που αφορούν σε επισκευές των συγκεκριμένων κτιρίων ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης μας για το συγκεκριμένο θέμα πραγματοποιήσαμε σύντομη συνάντηση και με την προϊσταμένη του τμήματος Διοικητικής Μέριμνας του Υπουργείου. 

 ▌Ενημερωθήκαμε για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό της εκκένωσης του κτιρίου της οδού Σταδίου 29 σε περίπτωση πυρκαγιάς σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από κοινού με τον προϊστάμενο του αυτοτελούς τμήματος ΠΣΕΑ και τον αρχηγό ΔΑΙ (Σταδίου 29). Μετά το Πάσχα 3 θα πραγματοποιηθεί άσκηση εκκένωσης με τη συμμετοχή όλων των υπαλλήλων. Ζητήσαμε να προγραμματιστούν περισσότερα προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα πρώτων βοηθειών και πυροπροστασίας. Σε μελλοντικό χρόνο θα καταθέσουμε αναλυτικότερες προτάσεις μας γι’ αυτά τα θέματα. 

▌Για τον συντονισμό των ενεργειών μας πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων του Υπουργείου Εργασίας. Ενημερώσαμε τον Σύλλογο για τις ενέργειες και τις προτάσεις μας και θέσαμε τα θεμέλια για την καλύτερη συνεργασία και από κοινού δράση μας. 

Σχετικά με τις εργασίες που πραγματοποιούνται τις τελευταίες εβδομάδες. 

Ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες η κατάσταση των WC έχει γίνει ανυπόφορη με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τουαλέτες άλλων ορόφων. Επιτέλους, από τις 27 Μαρτίου, ένα χρόνιο αίτημα των εργαζομένων, η ανακαίνιση των WC του κτιρίου της οδού Σταδίου 29, ξεκίνησε να υλοποιείται. Διεκδικούμε όμως να επισκευαστούν ΟΛΕΣ οι τουαλέτες και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, όσο διαρκούν οι εργασίες. Η σχετική Σύμβαση πεντάμηνης διάρκειας που έχει συνάψει ο e-ΕΦΚΑ για την υλοποίηση του έργου προβλέπει την επισκευή αποχέτευσης WC μόνο της πτέρυγας Α’ και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον εργολάβο τον Ιούλιο, ενώ ο διαγωνισμός για της ανακαίνιση των WC της πτέρυγας Β’ της οδού Σταδίου 29, αναμένεται να προκηρυχθεί από τον επόμενο χρόνο. Είναι ζήτημα υγιεινής και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ασφαλή χρήση των WC της πτέρυγας Β,’ καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια να περιμένουμε μέχρι να γίνει ο νέος διαγωνισμός. Επιπλέον, δεν υπήρχε καμία πληροφόρηση για την έναρξη των εργασιών και οι συνάδελφοι του 1ου ορόφου ενημερώθηκαν αιφνιδίως την ημέρα που προσήλθαν στην εργασία. Έκτοτε, μια σειρά από παράγοντες όπως ο θόρυβος των κρουστικών μηχανημάτων, η μεταφορά των μπαζών μέσα από τους διαδρόμους του Υπουργείου, η σκόνη που σκορπίζεται σε όλους τους χώρους, η έντονη κακοσμία της αποχέτευσης, η άγνοια αναφορικά με την επικινδυνότητα των οικοδομικών υλικών που κρύβονται πίσω από τους τοίχους, η έλλειψη υλικών καθαριότητας, το stress που όλα αυτά συνεπάγονται, αλλά και απρόβλεπτα ατυχήματα όπως η διαρροή υδάτων στον 1ο όροφο από σπασμένο σωλήνα, τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχει ρελέ διαφυγής, καθιστούν το περιβάλλον εργασίας μας ανθυγιεινό και επικίνδυνο. Εκτιμούμε πως η αντιμετώπιση που έχει υπάρξει ως τώρα δεν είναι αντίστοιχη με τη σοβαρότητα των εργασιών όπως και της επιβάρυνσης και των κινδύνων που αυτές επιφέρουν. Μας κάνει, επίσης, ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι ενώ έχει επιλεγεί να μην τοποθετηθεί κάδος συλλογής μπαζών, για λόγους ασφαλείας, καθώς έχει ληφθεί υπόψη η επικινδυνότητα της χρήσης τους από τρίτους, όταν μιλάμε για την υγεία και ασφάλεια των εργατών αλλά και 4 των υπαλλήλων του Υπουργείου η λήψη των απαραίτητων μέτρων χαρακτηρίζεται ως υπερβολική… Από την πρώτη στιγμή ανοίξαμε το θέμα της υγείας και ασφάλειας των συναδέλφων. Έπειτα από παρέμβαση μας, ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει προτείνει συγκεκριμένα μέτρα όπως: α) σύσταση για τηλεργασία των υπαλλήλων που εργάζονται στις πτέρυγες που πραγματοποιούνται έργα, β) επιτάχυνση των διαδικασιών για την τοποθέτηση ρελέ διαφυγής, γ) τοποθέτηση σημάνσεων για τον αποκλεισμό των χώρων που πραγματοποιούνται εργασίες, δ) χρήση μασκών για όπου υπάρχει σκόνη. Έπειτα από διεκδίκηση και των ίδιων των εργαζομένων, αλλά και παρεμβάσεις και της ΕΥΑΕ, εφαρμόζεται τηλεργασία σε κάποιους χώρους. Όμως, το γεγονός ότι επαφίεται στην απόφαση του εκάστοτε προϊστάμενου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν γνωστοποιείται ένας σαφής προγραμματισμός των εργασιών που θα προκαλέσουν σκόνη και θόρυβο, οδηγεί πολλούς εργαζόμενους να προσέρχονται στο γραφείο στη λογική του «πάμε και βλέπουμε..» και να υπομένουν αυτή την κατάσταση. Διαπιστώσαμε και το φαινόμενο της ετεροχρονισμένης αποχώρησης συναδέλφων του 1ου ορόφου λόγω μιας κατά περίπτωση δυσχέρειας στην επικοινωνία με τους ιεραρχικά προϊστάμενούς τους. Εφόσον το έργο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ώρες πέραν του ωραρίου μας, που θα ήταν η πλέον ενδεδειγμένη αντιμετώπιση, επιμένουμε στην εφαρμογή τηλεργασίας, στην καλύτερη ενημέρωση για τον προγραμματισμό των εργασιών υψηλής έντασης, καθώς και σε όποια επιπλέον μέτρα έχει προτείνει ο τεχνικός ασφαλείας, στις πτέρυγες που πραγματοποιούνται εργασίες και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών, με απόφαση της Διοίκησης χωρίς να επαφίεται στην εκτίμηση του κινδύνου από τους ιεραρχικά προϊστάμενους των εκάστοτε Διευθύνσεων. Τέλος, επειδή τους επόμενους μήνες αναμένονται ιδιαίτερα έντονες περίοδοι καύσωνα, επιδιώκουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα από τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους για την ετοιμότητα των χώρων εργασίας να αντιμετωπίσουν αυτές τις συνθήκες. 

Για την καλύτερη επικοινωνία και την καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων των εργαζομένων του Υπουργείου, δημιουργήθηκε η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eyae@ypakp.gr στην οποία αναμένουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας. Αθήνα, 

19/04/2024

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις