21.8 C
Athens
Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

Μήνυση από 40 επιζώντες του ναυαγίου στην Πύλο | Ζητούν αποτελεσματική διερεύνηση – Δικαιοσύνη

Πρόσφατα

Πρωτοβουλία δικηγόρων και νομικών για το ναυάγιο της Πύλου

Μήνυση ενώπιον του Ναυτοδικείου Πειραιά κατέθεσαν 40 επιζώντες του ναυαγίου της Πύλου (14-09-23)

Αποτελεσματική διερεύνηση ζητούν οι επιζώντες

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2023: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσαν χθες δια των συνηγόρων τους ενώπιον του Ναυτοδικείου Πειραιά, σαράντα επιζώντες του πολύνεκρου ναυαγίου της Πύλου.

Οι επιζώντες, εκπροσωπούμενοι από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών, την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ), το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), την Πρωτοβουλία Δικηγόρων και Νομικών για το Ναυάγιο της Πύλου και την Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA), καταγγέλλουν σειρά παραβιάσεων των υποχρεώσεων των Ελληνικών Αρχών να διασφαλίσουν την προστασία της ζωής των επιβαινόντων και ζητούν τη διενέργεια αποτελεσματικής έρευνας σχετικά με τις συνθήκες του πλέον πολύνεκρου ναυαγίου στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια.

Οι επιζώντες καταγγέλλουν ότι οι Ελληνικές Αρχές παρέλειψαν να παρέμβουν άμεσα και να οργανώσουν εγκαίρως κατάλληλη επιχείρηση για τη διάσωση των επιβαινόντων. Και τούτο μολονότι ήταν υπόχρεες σε διάσωση με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το Δίκαιο προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Δίκαιο της ΕΕ, όσο και το Εθνικό Δίκαιο, αν και ενημερώθηκαν ευθύς εξ αρχής και εν συνεχεία διαπίστωσαν και από κοντά τον επικείμενο κίνδυνο ζωής που αντιμετώπιζαν οι επιβαίνοντες στο πρόδηλα μη αξιόπλοο και υπερφορτωμένο αλιευτικό σκάφος. Με βάση τις καταγγελίες αυτές, οι Ελληνικές Αρχές όχι μόνο απείχαν από τις οφειλόμενες ενέργειες διάσωσης, ήδη από τον χρόνο εντοπισμού του σκάφους, αλλά αντίθετα, προχώρησαν στην προσπάθεια ρυμούλκησης του πλοίου, με αποτέλεσμα την ανατροπή και βύθιση αυτού.

Οι μηνυτές αξιώνουν και ζητούν την άμεση, ενδελεχή και αξιόπιστη διερεύνηση και τον καταλογισμό των ποινικών ευθυνών για τις πράξεις και παραλείψεις των Ελληνικών Αρχών. Υπενθυμίζεται ότι την πλήρη και αποτελεσματική διερεύνηση των συνθηκών του ναυαγίου έχουν ήδη ζητήσει από τις Ελληνικές Αρχές σειρά διεθνών οργανισμών και θεσμικών οργάνων και μεταξύ άλλων η Επίτροπος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης και η Επιτροπή LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επισημαίνεται δε ότι πάρα το παγκόσμιο ενδιαφέρον για το πλέον πολύνεκρο ναυάγιο της Μεσογείου, τη δέσμευση των Ελληνικών Αρχών για ενδελεχή έρευνα και την έναρξη προκαταρκτικής εξέτασης από το Ναυτοδικείο Πειραιά, μέχρι και σήμερα, τρείς μήνες μετά το τραγικό γεγονός, κανείς – εξ όσων γνωρίζουμε – από τους επιζώντες του ναυαγίου, μάρτυρες των όσων έλαβαν χώρα την 13η/14η Ιουνίου 2023, δεν έχει κληθεί να καταθέσει για τις συνθήκες του ναυαγίου στο πλαίσιο αυτής ή να εισφέρει κάποιο στοιχείο.

Δίκτυο για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ)

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες – Greek Council for Refugees (ΕΣΠ)

Πρωτοβουλία δικηγόρων και νομικών για το ναυάγιο της Πύλου

Refugee Support Aegean – Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)

⫸⫸ Το δελτίο τύπου στα ελληνικά.

Initiative of Lawyers and Jurists for the shipwreck of Pylos

40 survivors of the Pylos shipwreck file a criminal complaint before the Naval Court of Piraeus (14-09-23)

Survivors demand an effective investigation

Athens, September 14, 2023: Forty survivors of the deadly shipwreck in Pylos filed yesterday a criminal complaint against all responsible parties before the Naval Court of Piraeus.

The survivors, represented by the Network for Refugee and Migrant Rights, the Hellenic League for Human Rights (HLHR), the Greek Council for Refugees (GCR), the Initiative of Lawyers and Jurists for the shipwreck of Pylos, and Refugee Support Aegean (RSA), denounce a series of violations of the Greek authorities’ obligations to protect the lives of those on board and demand an effective investigation into the circumstances of the deadliest shipwreck to occur in the Mediterranean in recent years.

The survivors submit that the Greek authorities failed to immediately intervene and to organise a timely and adequate rescue operation despite their duty to rescue the passengers on board under International Law of the Sea, Human Rights Law, EU and domestic Law. This was especially due to the fact that they had been informed from the outset and subsequently ascertained at close distance the imminent threat to life facing passengers on board the manifestly unseaworthy and overcrowded trawler. The complainants allege that the Greek authorities not only refrained from taking the necessary rescue measures as soon as the vessel was sighted, but instead proceeded to an effort to tow the vessel that resulted in its capsizing and sinking.

The complainants demand an immediate, thorough and reliable investigation and the attribution of criminal responsibility for the acts and omissions of the Greek authorities. We recall that a number of international organisations and institutions, including the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe and the LIBE Committee of the European Parliament, have already urged Greece to carry out a full and effective investigation into the circumstances of the shipwreck.

The deadliest shipwreck of the Mediterranean has sparked global interest, a declared commitment of the Greek authorities to conduct a thorough investigation, and the launch of a preliminary examination by the Naval Court of Piraeus. Nevertheless, three months after the tragic event, none of the survivors of the shipwreck, witnesses of the events of 13/14 June 2023, has – to our knowledge – been called to testify on the circumstances of the shipwreck under that investigation or to provide any evidence.

Network for Refugee and Migrant Rights

Hellenic League for Human Rights (HLHR)

Greek Council for Refugees (GCR)

Initiative of Lawyers and Jurists for the shipwreck of Pylos

Refugee Support Aegean (RSA).

⫸⫸ Notice in English.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις