Μάχη: «Η 16ωρη εργασία απελευθερώνει»

Μετά το «δικαίωμα» στην 10ωρη εργασία χωρίς υπερωριακή αμοιβή που κατοχυρώθηκε με το νόμο Χατζηδάκη, ο νέος Υπουργός Εργασίας, Α. Γεωργιάδης, ανακοίνωσε και το «δικαίωμα» στη δουλειά μέχρι και 16 ώρες την ημέρα, με απασχόληση σε περισσότερους από έναν εργοδότη, εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «παράλληλη απασχόληση». Η 12ωρη, 16ωρη …και βάλε ημερήσια … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μάχη: «Η 16ωρη εργασία απελευθερώνει».