26.2 C
Athens
Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2023

Σχετικά με τα προσόντα πρόσληψης Προσωπικού, Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), κατηγορίας ΥΕ στους ΟΤΑ

Πρόσφατα

Στις 15 Ιουνίου 2023 και με Αρ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/459/οικ.10207, εκδόθηκε εγκύκλιος από το ΥΠ.ΕΣ με θέμα: “Διευκρινίσεις σχετικά με τα προσόντα πρόσληψης Προσωπικού, Ορισμένου Χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ, κατηγορίας ΥΕ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών”.

Σχετ.: 1.Το υπ’ αριθ. ΧΧΧ/1-6-2023 έγγραφο του Δήμου ΧΧΧ
2.Το υπ’ αριθ. ΧΧΧ/3-5-2023 έγγραφο του Δημ. Ν.Π. του Δήμου ΧΧΧ
 
Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών και σύμφωνα με το αντικείμενο του θέματος, σας πληροφορούμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, τα εξής:
 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)» (Α΄232), ορίζονται ενιαία, για τους φορείς του Δημόσιου Τομέα της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα, κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά, διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου και ειδικότητας του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους.
 
Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 6 «Κλάδοι, ειδικότητες και προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης» του ως άνω Π.Δ., θέσεις της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείο, ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του αρ.1 του ν.2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής.
 
Οι κλάδοι και ειδικότητες καθώς και τα απαιτούμενα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, ορίζονται στον Πίνακα 4 του Παραρτήματος Α’ του ως άνω Π.Δ.
 
Επισημαίνεται ότι και με το προϊσχύον «Προσοντολόγιο» (Π.Δ. 50/2001, όπως ίσχυε), οι διατάξεις του οποίου σύμφωνα με το άρθρο 169 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) εφαρμόζονταν αναλογικά και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, στο άρθρο 25, για τους κλάδους ΥΕ οριζόταν το ίδιο προσόν διορισμού ή πρόσληψης, ήτοι ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου, ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του αρ.1 του ν.2817/2000.
 
Περαιτέρω, η εξουσιοδοτική διάταξη του νέου Προσοντολογίου στο άρθρο 52, παρ. 4 του Ν. 4830/2021, ορίζει ρητώς από τη θέση σε ισχύ του του νέου Προσοντολογίου, την κατάργηση συναφών νομοθετημάτων και ρυθμίσεων περί προσόντων πρόσληψης του προσωπικού του δημόσιου τομέα και πιο συγκεκριμένα, του Π.Δ. 37α/1987 (Α’ 11), του Π.Δ. 22/1990 (Α’ 7), του Π.Δ 50/2001 (Α’ 39) και της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (Α’ 180).
 
Επισημαίνεται ότι η ως άνω εξουσιοδοτική διάταξη του νέου Προσοντολογίου δεν κατάργησε από τη θέση σε ισχύ αυτού, την ειδικότερη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4765/2021 (Α΄6), η οποία αφορά στην πλήρωση θέσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. σύμφωνα με την οποία: «στ. τίτλοι σπουδών: …….. Μόνο για την κατηγορία Υ.Ε.: Ο τίτλος σπουδών για την κάλυψη θέσεων κατηγορίας Υ.Ε. δεν μοριοδοτείται. Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού του παρόντος χωρίς το τυπικό προσόν τουλάχιστον του απολυτηρίου δημοτικού σχολείου. Εξαιρέσεις: α) αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν και β) οι απασχολούμενοι ως εργάτες σε χειρωνακτικές εργασίες, ως δασοπυροσβέστες, ως μεταφορείς αντικειμένων και το προσωπικό καθαριότητας».
 
Επίσης, επισημαίνεται ότι και με το προηγούμενο Προσοντολόγιο (Π.Δ. 50/2001, όπως ίσχυε) το οποίο ρύθμιζε με συναφή τρόπο με το νέο Προσοντολόγιο τα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης για τους κλάδους ΥΕ, παρέμενε σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 21, παρ. 7 του Ν. 2190/1994 (Α΄28), η οποία αφορούσε στην πλήρωση θέσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. (και η οποία επαναλαμβάνεται στο άρθρο 40 του Ν. 4765/2021) που όριζε ότι: «7. Τα προσόντα για την απασχόληση προσωπικού του παρόντος άρθρου ορίζονται κάθε φορά με την ανακοίνωση, που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο 8, ανάλογα με το είδος των εργασιών και τις ειδικότητες (ή την εμπειρία) που απαιτούνται σε σχέση με αυτές…../Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού του παρόντος άρθρου χωρίς το τυπικό προσόν τουλάχιστον του απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, εκτός αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν. Εξαιρούνται οι απασχολούμενοι ως εργάτες σε χειρωνακτικές εργασίες, ως δασοπυροσβέστες ή ως μεταφορείς αντικειμένων και το προσωπικά καθαριότητας».
 
Εκ των ανωτέρω, συνάγεται το συμπέρασμα της διαχρονικής βούλησης του Νομοθέτη για διατήρηση των ειδικότερων διατάξεων, που αποτελούν εξαίρεση από τον γενικότερο κανόνα περί προσόντων διορισμού, και ειδικότερα για τους απασχολούμενους Ι.Δ.Ο.Χ. ως εργάτες σε χειρωνακτικές εργασίες, ως δασοπυροσβέστες ή ως μεταφορείς αντικειμένων και ως προσωπικό καθαριότητας, γεγονός που συνδέεται αφενός με την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι, προς πλήρωση, θέσεις προσωπικού Υ.Ε. θα καλυφθούν οπωσδήποτε με προσωπικό, χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του εκάστοτε φορέα της δημόσιας διοίκησης, ιδίως των Ο.Τ.Α, και αφετέρου με την ιδιαίτερη φύση των καθηκόντων, που επιτελούν οι εν θέματι απασχολούμενοι και με τη στενή σύνδεση των καθηκόντων, των εν λόγω θέσεων εργασίας, με το δημόσιο συμφέρον, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, της προστασίας της ζωής και της περιουσίας, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
 
Κατόπιν των ανωτέρω, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, τα τυπικά προσόντα πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), κατηγορίας ΥΕ, που απασχολείται για την κάλυψη παροδικών μεν αναγκών, αλλά σε κρίσιμες ειδικότητες, συνδεόμενες με συνταγματικά κατοχυρωμένα ατομικά δικαιώματα και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, εξακολουθούν να ορίζονται με βάση τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4765/2021.

Πηγή: metaota.blogspot.com

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις