23.8 C
Athens
Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2023

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Έκδοση Σύνταξης με Παράλληλη Ασφάλιση

Πρόσφατα

Συνάδελφοι/σες

Ενημερώνουμε ότι επιτέλους – μετά από επτά (7)! Ολόκληρα χρόνια – άρχισαν να εκδίδονται οι πρώτες οριστικές συντάξεις συναδέλφων μας με παράλληλη ασφάλιση Δημοσίου και ΤΣΜΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένου και του σκέλους της προσαύξησης λόγω ΤΣΜΕΔΕ. Για ενημέρωση των συναδέλφων αναρτούμε ένα πραγματικό παράδειγμα Απόφασης Απονομής Σύνταξης, ενός συναδέλφου μας, ο οποίος είχε καταθέσει τα χαρτιά του προς σύνταξη στις 31/12/2018.

Ο συνάδελφος μας είχε ασφάλιση στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ από 1/11/1981 έως 31/12/2016 (35 έτη και 2 μήνες) και ασφάλιση στο Δημόσιο από το 16/7/1984 έως 31/12/2018 (με εξαγορά 2 ετών στρατιωτικής θητείας, 1981-1983). Από τη 16-07- 1984 έως 31-12-1986 είχε Σύμβαση ορισμένου χρόνου, από την 01-01-1987 έως 14-12-1994 αορίστου χρόνου και μετά έγινε Μόνιμος. Η Αρχική απόφαση που αφορούσε μόνο στο Δημόσιο εκδόθηκε το ν 04/2021. Με βάση τα αναγραφόμενα έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:

Α. Γίνεται διπλός υπολογισμός ως αυτοτελή δικαιώματα και ως Διαδοχική ασφάλιση και αποδίδεται το συμφερότερο ποσό (είναι αυτό της διαδοχικής).

Β. Έχουν εκδοθεί 2 αποφάσεις, μία (Α Τροποποιητική) με τα ποσοστά αναπλήρωσης του Ν.4387/16 και μία (Β Τροποποιητική) με τα ποσοστά αναπλήρωσης του Ν.4670/2020. Αναρτούμε τη Β Τροποποιητική και επισημαίνουμε ότι απαιτείται και κατά την καταβολή της Σύνταξης να ενσωματωθούν οι αυξήσεις σε Εθνική και Ασφαλιστέο Μισθό (7,75%) από 1/1/2023 (ΚΥΑ 28/12/2023).

Γ. Δε γίνεται ουδεμία αναφορά στον υπολογισμό και στις διαδικασίες καταβολής των αναδρομικών από 1/1/2019 έως σήμερα (Αναδρομικά 54 μηνών).

Δ. Υπολογίζεται διακριτά ο Ασφαλιστέος μισθός για την Κύρια Σύνταξη του Δημοσίου και για αυτή της προσαύξησης (ΤΣΜΕΔΕ). Ενσωματώνεται κανονικά στο ΤΣΜΕΔΕ και ο Κοινωνικός πόρος.

Ε. Τα 2 έτη και 8 μήνες που ο συνάδελφος είχε στην Ειδική Προσαύξηση (πρώην ΕΛΠΠ) πριν το διορισμό του, δίνουν πρόσθετη Προσαύξηση 2,4% στον Υπολογισμό της Κύριας Σύνταξης (του Δημοσίου στην περίπτωση μας).

ΣΤ. Στο εμφανιζόμενο μεικτό ποσό του τέλους, θα εφαρμοστεί κράτηση 6% για Κλάδο Υγείας, συν κράτηση 7% για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ) (αρθ.11 Ν.3865/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του αρθ.2 του Ν.4002/11)

Ζ. Δεν είμαστε σίγουροι ότι ακολουθείται η σειρά υποβολής των αιτημάτων συνταξιοδότησης (Αριθμός Πρωτοκόλλου) στην ακολουθία έκδοσης συντάξεων. Για το λόγο αυτό θα ετοιμάσουμε ειδική παρέμβαση στον ΕΦΚΑ.

Η. Στην περίπτωση του συναδέλφου μας συνυπολογίστηκε κανονικά ο χρόνος που είχε διανύσει ως ορισμένου και αορίστου χρόνου Υπάλληλος. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις αυτό δε γίνεται. Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1539/85 οι υπάλληλοι με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου που προβλέπει το άρθρο 1 του Ν.Δ. 874/1971 που έχουν προσληφθεί με μηνιαίο μισθό υπάγονται υποχρεωτικά στις διατάξεις του συνταξιοδοτικού καθεστώτος του Δημοσίου, καθώς και στα Ταμεία Αρωγής και Προνοίας. Επίσης στην Αρχική Συνταξιοδοτική Πράξη του 2021 στις Παρατηρήσεις, μνημονεύεται η Πράξη με την οποία εξαγοράστηκε και αναγνωρίστηκε ο χρόνος υπηρεσίας (χωρίς κρατήσεις) από 1/1/1993 – 14/12/1994 ως συντάξιμος. Δηλαδή από τότε (Ν.2084 του 92) που ξεκίνησαν να πληρώνουν εισφορές για σύνταξη και οι μόνιμοι Δημόσιοι υπάλληλοι.

Θ. Επιβεβαιώνεται ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων, που είχαμε αναρτήσει ήδη εδώ και χρόνια. Τρόπος που ενώ εμείς με πενιχρά μέσα, είχαμε υλοποιήσει από την πρώτη στιγμή, ο ΕΦΚΑ «αδυνατούσε» να προχωρήσει.

Υπενθυμίζουμε τέλος ότι με καίριες παρεμβάσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, τόσο στην προηγούμενηόσο και στην παρούσα κυβέρνηση διατηρήθηκε ένας συγκριτικά ευνοϊκός τρόπος υπολογισμού των συντάξεων των Μισθωτών Μηχανικών. Έγιναν και γίνονται πολλές προσπάθειες να ακυρωθεί, αλλά η δράση και η συνεχής παρουσία της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ υπεράσπισε και προφύλαξε τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα σε μεγάλο βαθμό.

Η εξέλιξη αυτή της έκδοσης συντάξεων μετά από 6,5 και 7 έτη, δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς, ούτε για προεκλογική εκμετάλλευση. Αποτελεί μια αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας σε εργαζόμενους που πλήρωναν ανελλιπώς τις εισφορές τους επί 40 έτη και δυστυχώς πολλοί εξ αυτών δε βρίσκονται πια στη ζωή για να την απολαύσουν. Δεκάδες συνάδελφοι μας εξάλλου έχουν προσφύγει με αποζημιωτικές αγωγές διεκδικώντας έντοκη απόδοση των οφειλομένων ποσών.

Έκδοση Σύνταξης με Παράλληλη Ασφάλιση

Υπ. Εργασίας – Τροποποιητική Β

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις