21.8 C
Athens
Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2023

Οι τρεις παγίδες για τους εργαζομένους – ψηφοφόρους και το… χέρι της «Εθνικής Ασφαλιστικής» στο δικαίωμα του «εκλέγεσθαι»

Πρόσφατα

Εργασιακές παγίδες κρύβει η κάλπη | Μπορεί η εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου να μην απαιτεί σταυρό, ωστόσο οι εργαζόμενοι που θα αναγκαστούν να ταξιδέψουν προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και όσοι θα συμμετάσχουν σε εφορευτική επιτροπή, κινδυνεύουν να κουβαλήσουν…. εργασιακό σταυρό, εξαιτίας της εργοδοτικής αυθαιρεσίας | Από το Δημήτρη Κωστάκο/Κοσμοδρόμιο

Σύμφωνα με τους επιστημονικούς συνεργάτες της ΓΣΕΕ, τρεις είναι οι παγίδες που θα πρέπει να αποφύγουν οι εργαζόμενοι:

Για τους εργαζόμενους, οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και η Κυριακή 25 Ιουνίου 2023 (ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας) είναι εργάσιμη μέρα, τότε αυτή θεωρείται ως μέρα ειδικής άδειας απουσίας ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. 

Η ειδική άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΔΕΝ ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΤΑΙ με την ετήσια άδεια με αποδοχές (άδεια αναψυχής).

Η συμμετοχή εργαζόμενου ως μέλους σε εφορευτική επιτροπή, κατόπιν κλήσης από δημόσια αρχή, αποτελεί εκτέλεση υποχρεωτικού εκ του νόμου καθήκοντος και, επομένως, ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΌΓΟ ΑΠΟΧΗΣ από την εργασία κατά την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, αντιμετωπιζόμενο σύμφωνα με τα άρθρα 657-658 του Αστικού Κώδικα. 

Δεδομένου, μάλιστα, ότι ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων μέλους εφορευτικής επιτροπής, δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς εκ των προτέρων, η απουσία του εργαζόμενου από την εργασία του και κατά την επόμενη ημέρα της διεξαγωγής της ψηφοφορίας, εφόσον συνδέεται με την εκτέλεση των καθηκόντων στο πλαίσιο της εφορευτική επιτροπής, συνιστά σπουδαίο λόγο αποχής από την εργασία και αντιμετωπίζεται ομοίως σύμφωνα με τα άρθρα 657-658 του Αστικού Κώδικα.

Υπενθυμίζεται ότι για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, οι μισθωτοί του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα δικαιούνται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές, διάρκειας από μια έως και τρεις ημέρες, ανάλογα με την περιοχή στην οποία θα μεταβούν και το είδος της εργασίας τους.

Ειδικότερα:

Όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές για την διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023.

Ο αριθμός των ημερών αδείας, που χορηγείται για το σκοπό  αυτό και που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση των εργαζομένων στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους απ’ αυτόν, καθορίζεται ως εξής: 

Α. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας: 

i) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας  εργάσιμης ημέρας. 

ii) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους. 

iii) Σε όσους μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες. 

Β. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας: 

i) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100 – 200 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας  εργάσιμης ημέρας. 

ii)  Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο  εργασίμων ημερών. 

iii)  Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών  εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους. 

iv) Σε όσους μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις  εργάσιμες ημέρες.

Εργοδοτική άδεια για… υποψηφιότητα

Παράλληλα, ανακύπτει ακόμη ένα θέμα όχι με το «εκλέγειν», αλλά με το «εκλέγεσθαι».

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καταγγέλλει την «Εθνική Ασφαλιστική» ότι  σε πρόσφατη επικοινωνία της με τους εργαζόμενους, ζήτησε  να υπογράψουν τον «Κώδικα ηθικής και δεοντολογίας» της εταιρείας. 

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Υπαλλήλων, στο κείμενο αυτό περιλαμβάνεται η υποχρέωση οποιουδήποτε εργαζομένου επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα: α) στις βουλευτικές /αυτοδιοίκητες εκλογές και β) στο Διοικητικό Όργανο ενός Οργανισμού, Ένωσης ή Φόρουµ οποιουδήποτε τύπου, να ενημερώνει την εταιρεία  «ζητώντας εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς της»!

Όπως επισημαίνει το ΕΚΑ,  η εταιρεία, όχι μόνο δημιουργεί προσκόμματα στη συνδικαλιστική δράση (αφού επιβάλλει την εκ των προτέρων «έγκριση» για τη συμμετοχή εργαζομένου στη διοίκηση οποιουδήποτε νομικού προσώπου, άρα και συνδικαλιστικής οργάνωσης) αλλά κατ’ ουσίαν προσβάλλει το συνταγματικό δικαίωμα συμμετοχής στα κοινά, κατά τρόπο πρωτοφανή και συνταγματικά αδιανόητο.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις