21.4 C
Athens
Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2023

«Δάφνη» από την ΜΚΕ των ΟΤΑ στις συμβάσεις μίσθωσης έργου και στην εξαρτημένη εργασία χωρίς δικαιώματα

Το «Δίκτυο Δάφνη» αποτελεί Αστική, Μη-Κερδοσκοπική Εταιρεία, μέλη της οποίας αποτελούν 52 νησιωτικοί Δήμοι του Αιγαίου και του Ιονίου, οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων καθώς και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων

Πρόσφατα

Ανακοίνωση του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών στηρίζει τον συνάδελφο Θ.Π., που διεκδικεί την καταβολή των επιδομάτων (Χριστουγέννων, Πάσχα & Αδείας) για το διάστημα που είχε εργαστεί στο «Δίκτυο Δάφνη» ( 06/2021 έως και 12/2022), υπό το καθεστώς της ευέλικτης σχέσης εξαρτημένης εργασίας των περιοδικά ανανεούμενων συμβάσεων έργου και αμοιβής μέσω Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

Το «Δίκτυο Δάφνη» αποτελεί Αστική, Μη-Κερδοσκοπική Εταιρεία, μέλη της οποίας αποτελούν 52 νησιωτικοί Δήμοι του Αιγαίου και του Ιονίου, οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων καθώς και η περιφερειακή ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων. Η εταιρεία υλοποιεί και διαχειρίζεται Ευρωπαϊκά και Εθνικά έργα στα πλαίσια της προώθησης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την «πράσινη» και την «ψηφιακή μετάβαση»: ηλεκτροκίνηση, «έξυπνα» νησιά, διαχείριση αποβλήτων κ.λπ. Ενώ η χρηματοδότηση για την υλοποίηση των έργων εκτός από κρατικούς και κοινοτικούς πόρους προέρχεται και από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ανάμεσα τους η Volkswagen, η Amazon, η Siemens κ.α..

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων που αναλαμβάνει, η εταιρεία απασχολεί  μηχανικούς – τεχνικούς, οι οποίοι/ες εργάζονται με το καθεστώς των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου και η αμοιβή τους πραγματοποιείται μέσω Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (Μπλοκάκι).

Στην πράξη εργάζονται ως μισθωτοί με όλα τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας. Το ύψος των αμοιβών τους υπολογίζεται με αναφορά σε σταθερό μηνιαίο μισθό, ενώ κατά τη γνώριμη εργοδοτική μέθοδο προκειμένου να πληρωθούν εντάσσονται σε διαφορετικά έργα –προγράμματα της εταιρείας, πολλές φορές άσχετα με αυτά για τα οποία εργάζονται πραγματικά. Βεβαίως η εταιρεία ασκεί δηλαδή πλήρως το διευθυντικό της δικαίωμα καθορίζοντας το ωράριο, τον τόπο, και συνολικά τις συνθήκες παροχής της εργασίας απ’ τον «συνεργάτη» ενώ ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα αποτελέσματα της εργασίας,

Οι εργαζόμενοι/ες στον κλάδο των Κατασκευών, των Μελετών αλλά και ευρύτερα στις εταιρείες Παροχής Επιστημονικών & Τεχνικών Υπηρεσιών, που εργαζόμαστε υπό τον τίτλο των φαινομενικά «ανεξάρτητων συνεργατών» με συμβάσεις έργου γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η εργοδοσία αξιοποιεί αυτή τη μορφή ευέλικτης εργασίας με το μπλοκάκι για να απογειώνει τα κέρδη της. Με τον τρόπο αυτό απαλλάσσεται απ’ τις «υποχρεώσεις» τήρησης ωραρίου, καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μισθωτού, αποζημίωσης απόλυσης, χορήγησης νόμιμης άδειας με αποδοχές, άδειας τοκετού και λοχείας, άδειας ασθενείας ή λόγω εργατικού ατυχήματος,

Είναι σαφές ότι το κράτος, οι διάφοροι φορείς του όπως Περιφέρειες & Δήμοι, εταιρείες του Δημοσίου, αξιοποιούν το ευέλικτο καθεστώς του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών προκειμένου να καλύπτουν με χαμηλότερο «κόστος» πάγιες και διαρκείς ανάγκες μέσω φθηνής, υψηλά ειδικευμένης εργατικής δύναμης. Είναι το ίδιο εχθρικό κράτος που περικόπτει κοινωνικές δαπάνες και δικαιώματα ενώ απογειώνει τη ληστεία του εισοδήματός μας προκειμένου να κατευθύνει κρατικές ενισχύσεις προς τους επιχειρηματικούς ομίλους και επενδυτές.

Στην περίπτωση βέβαια του «Δικτύου Δάφνη» που αποτελεί Μη- Κερδοσκοπική Εταιρεία, την οποία συγκροτούν Οργανισμοί Περιφερειών και Δήμων, σκοπός της αξιοποίησης της ευέλικτης εργασίας με ΔΠΥ είναι η μείωση του εργατικού «κόστους» στους προϋπολογισμούς των έργων, ώστε να είναι πιο «ανταγωνιστικά», ελκυστικά για τους επενδυτές, με θυσία τα δικαιώματα των συναδέλφων/ισσών.

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών καλεί τόσο τους εργαζόμενους στο Δίκτυο Δάφνη, όσο και συνολικά στον κλάδο, να μην ανεχτούν άλλο την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους που γίνεται με όχημα τις συμβάσεις έργου και την αμοιβή με ΔΠΥ (μπλοκάκι).

Μαζικοποιούμε το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών και παλεύουμε για την υπογραφή νέας κλαδικής ΣΣΕ με τους εργοδότες, η οποία θα αποτελέσει ουσιαστικό βήμα για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των χιλιάδων, ιδιαίτερα των νέων μηχανικών – τεχνικών, εργαζόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών στον Κλάδο. Η γενική εφαρμογή της ΣΣΕ μέσα απ’ τη μαζική κινητοποίηση μπορεί να βάλει τις βάσεις για τη συνολική κατάργηση της ευέλικτης εργασίας με ΔΠΥ.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις