21.8 C
Athens
Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής: Σοβαρότατες ελλείψεις στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων Νίκαιας και Δυτικής Αττικής

Πρόσφατα

Σοβαρότατες ελλείψεις προσωπικού στις Τεχνικές Υπηρεσίες
του Γενικού Κρατικού Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»
και του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα»

κ. Υπουργέ,
κ. Διοικητή 2ης ΥΠΕ

η Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΕΜΔΥΔΑΣ) Αττικής έγινε αποδέκτης έγγραφης αναφοράς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων Γενικό Κρατικό Νίκαιας “Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ και του Γενικού ΔΑ “Η ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ” , με την οποία ενημερωθήκαμε για την σοβαρότατη υποστελέχωση των τμημάτων Ηλεκτρολογίας – Μηχανολογίας (Η/Μ) και Τεχνικού (Δομικά) που τεκμηριώνουν επικίνδυνα οριακή – προβληματική τεχνική υποστήριξη των δύο Νοσοκομείων. 

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν οι συνάδελφοι, τα δύο νοσοκομεία διαθέτουν πολύπλοκες και καταπονημένες εγκαταστάσεις βιομηχανικής κλίμακας (υποσταθμό μέσης τάσης, ατμογεννήτριες υψηλών πιέσεων, αντλίες νερού, συμπιεστές παραγωγής αέρα, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, αντλίες θερμότητας, μονάδες fan coil, τοπικά κλιματιστικά, ανελκυστήρες, εκατοντάδες μέτρα σωληνώσεων, συνήθεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λ.π. ). Οποιαδήποτε σοβαρή βλάβη ή αστοχία μπορεί να προκαλέσει από σοβαρό τραυματισμό ή/και απώλεια ζωής μέχρι κρίσιμη δυσλειτουργία ιατρικού εξοπλισμού.

Για την λειτουργία των νοσοκομείων με στοιχειώδη επάρκεια απαιτείται η άμεση πρόσληψη τόσο επιστημονικού/τεχνολογικού τομέα ( Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Τεχνολόγοι Μηχανικοί ειδικοτήτων Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων (3)) όσο και ικανός αριθμός τεχνιτών( θερμαστές, υδραυλικοί / θερμοϋδραυλικοί, ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, λοιποί τεχνίτες (όπως σιδεράδες , μαραγκοί, κλπ) . Με τα σημερινά δεδομένα είτε δεν καλύπτονται με κατάλληλο τρόπο οι βάρδιες ( ενδεικτικά στους θερμαστές οφείλονται σε μόνιμο συνάδελφοι 170 ρεπό ενώ άλλοι συνάδελφοι εργάζονται χωρίς ανάπαυση) είτε κρίσιμες υποδομές ( όπως τα λεβητοστάσια παραγωγής ατμού ) λειτουργούν κατά περιόδους χωρίς επιτήρηση. Επισημαίνουμε ότι υπό αυτούς τους όρους λειτουργίας των τεχνικών υπηρεσιών διαμορφώνεται μια, δυνητικά, επικίνδυνη κατάσταση. 

Παρότι ως αιτιολογία προβάλλεται συχνά η εξοικονόμηση πόρων, τελικά η μη πρόσληψη του απαραίτητου αριθμού Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως και άλλων απαραίτητων ειδικοτήτων, οδηγεί στην εκχώρηση πρόσθετων υπηρεσιών σε ιδιώτες με ταυτόχρονη σπατάλη δημόσιου χρήματος αλλά και επισφαλή λειτουργία και ελλιπή συντήρηση κρίσιμων υποδομών . Η υποστελέχωση σε τεχνικό προσωπικό οδηγεί σε λύσεις ανάγκης, όπου για να πάρει κάποιος ρεπό ή κανονική άδεια οι υπόλοιποι να πρέπει να κάνουν διπλοβάρδια ή και τριπλοβάρδια. Νυχτερινές ή απογευματινές βάρδιες να μένουν κενές λόγω έλλειψης προσωπικού, ή ένας τεχνικός να καλύπτει όλες τις ειδικότητες). Σε πολλές περιπτώσεις λόγω ασθένειας μένουν ειδικότητες με έναν μόνο τεχνικό, ενώ η λύση των συμβασιούχων τεχνικών σε πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις που έχουν δεχτεί πολλαπλές παρεμβάσεις εγκυμονεί κινδύνους.

Όπως καταγράφεται στην διεθνή βιβλιογραφία ο εξαναγκασμός σε συνεχή εργασία χωρίς ανάπαυση, εργαζομένων σε τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια είναι ο «ασφαλέστερος» τρόπος για την παραγωγή ατυχημάτων. Όλα τα παραπάνω αποτελούν το “ιδανικό” μείγμα για να οδηγηθούμε σε ένα σοβαρό ατύχημα όπου θα ψάχνουμε τις αιτίες εκ των υστέρων, όπως τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα ( Τέμπη) κατέδειξαν. 

Ο ρόλος των Τεχνικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων και η στελέχωσή τους, δεν μπορεί να κρίνονται με στενά οικονομικά κριτήρια. Τα απαραίτητα συμπεράσματα σήμερα, τρία χρόνια μετά την εμφάνιση της πανδημίας covid, οι χαμένες ζωές ξεπερνούν τις 37.000, οι λίστες αναμονής στα χειρουργεία – ακόμα και στα παιδιατρικά νοσοκομείαστοιβάζονται κατά χιλιάδες. Τα στοιχεία αυτά δεν επιτρέπουν καμία αναβολή στην άμεση ανάγκη ενίσχυσης των Δημόσιων Νοσοκομείων. Το μοντέλο της υποχρηματοδότησης των δημόσιων δομών υγείας και η πολιτική επιλογή της ανάθεσης υπηρεσιών δημόσιας υγείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, κατέγραψε, όπως γνωρίζετε, τραγικά αποτελέσματα. 

Στην βάση αυτών των δεδομένων σας καλούμε να εξασφαλίσετε άμεσα την στελέχωση της της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών των Γενικού Κρατικού Νίκαιας “Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ και του ΓΝΔΑ “Η ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ” σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες προτάσεις των εργαζομένων.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις