22 C
Athens
Τρίτη, 6 Ιουνίου, 2023

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών και περιφερειακών αρχών

Πρόσφατα

Δημοσιεύτηκε ο Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91Α/13-04-2023), με τίτλο: «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Με τον νόμο αυτόν έγιναν ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής, όσον αφορά τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα, για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές και είναι σίγουρο ότι ικανοποιούνται, μ’ αυτόν τον τρόπο, ρουσφετολογικές ρυθμίσεις για διάφορες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών.

Πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 19 τροποποιούνται οι παρ. 2 και 6 του άρθρου 10, οι παρ. 2, 3 και 6 του άρθρου 48, και οι παρ. 9 και 10 του άρθρου 90 του Ν.4804/2021 (90Α) σχετικά με τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα στις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών.

Ειδικότερα οι τροποποιήσεις αφορούν τα εξής:

-Κωλύματα εκλογιμότητας αξιωματικών των Σωµάτων Ασφαλείας και του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής µέχρι του βαθµού του Υπαστυνόµου Α΄, του Υποπυραγού και του Ανθυποπλοιάρχου.

-Κωλύματα εκλογιμότητας διευθυντών ιατρών που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και του υπεύθυνου συντονιστή της επιστηµονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας.

-Κατάργηση κωλύματος εκλογιμότητας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης των διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων Δ.Σ., διευθυνόντων ή εντεταλμένων συμβούλων ΝΠΔΔ, κρατικών ΝΠΙΔ, δημόσιων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει, άμεσα ή έμμεσα, το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων και της περιφέρειας, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα, ή δεν έχουν οριστεί στις θέσεις αυτές λόγω ιδιότητας (ex officio), εφόσον κατείχαν τα συγκεκριμένα αξιώματα κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών των Γενικών γραμματέων δήμων, των Εκτελεστικών γραμματέων περιφερειών, των ειδικών συμβούλων δήμων και περιφερειών και δικηγόρων με έμμισθη εντολή των δήμων και των περιφερειών.

-Κώλυμα εκλογιμότητας για τον ανάδοχο, ο οποίος συνάπτει είτε σύμβαση προμήθειας με τον δήμο άνω των 10.000 ευρώ κατ΄έτος, καθαρό δηλαδή ποσό χωρίς Φ.Π.Α., ή συνάπτει παραπάνω συμβάσεις προμήθειας το συνολικό αντικείμενο των οποίων είναι ποσού άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ κατ΄ έτος.

-Αύξηση ποσοστού συμμετοχής Γενικών διευθυντών, διευθυνόντων συμβούλων, προέδρων και μελών διοικητικών συµβουλίων, διαχειριστών, μετόχων και εταίρων κεφαλαιουχικών εταιρειών σε εταιρίες, που έχουν συµβληθεί µε τον οικείο δήµο ή την περιφέρεια, τα νοµικά τους πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία αυτοί συµµετέχουν, από το 5% στο 35% του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, ως προϋπόθεση για κώλυμα εκλογιμότητας.

-Επέκταση της ισχύος κωλυμάτων για την επόµενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο και τους δύο βαθµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε όσους έχουν παυθεί από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα πρώτου ή δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 237 του ν. 3852/2010.

-Κατάργηση της προβλεπόμενης προθεσμίας για παραίτηση των υποψηφίων στους οποίους επέρχεται κατάργηση κωλυμάτων εκλογιμότητας και ασυμβίβαστων.

Στις παρ.3 και 4 του άρθρου 23 προβλέπεται η δυνατότητα επαναφοράς στη θέση τους, των προσώπων, τα οποία υπάγονται στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4804/2021 και στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4804/2021, περί κωλυµάτων εκλογιµότητας και ασυµβίβαστων κατά τη διεξαγωγή των εκλογών των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών,  και έχουν υποβάλει την παραίτησή τους έως την 31η.12.2022, προκειµένου να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών, κατόπιν αίτησής τους εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την έναρξη ισχύος του νόμου (ημερ. έναρξης ισχύος 13.04.2023).

Πηγή: metaota.blogspot.com,
με πληροφορίες από dimosnet.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις